Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği (IMRA) tarafından, 21 Ekim 2019 tarihinde “Suriyeli Sığınmacılar için İlk Adım Projesi” kapsamında “Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleştirildi. WALD olarak deneyimlerin paylaşılması adına katıldığımız çalıştayda; birçok sorun ve fırsatı beraberinde taşıyan göçün “Ekonomik Uyum” boyutu ele alınarak, ilgili paydaşların fikir ve çözüm önerileri tartışıldı.

IMRA Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın konuşmalarının ardından, toplantının ana konuşmacısı T.C. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında; göçün, çağımızın en önemli problemlerinden biri olduğunu belirterek konuşmasında; “Küreselleşme, insanları ve ülkeleri birbirine yaklaştıran bir süreçtir. İnsanlar televizyonlardan güvenli yerlerin, iyi hastanelerin, iyi okulların olduğu yerleri gördüğünde göç yolculuğuna başlamaktadırlar. Özellikle Türkiye açısından güvenlik ve sosyolojik olarak etkileri en çok hissedilen Suriye iç savaşı sonucu, Türkiye’de tam rakam olarak 3 milyon 676 bin geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır. Bu kişilerin bir kısmı iç savaştan kaçarak ülkemize sığınmış, önemli bir kısmı da, bölgedeki terör örgütlerinin zulmünden kaçarak ülkemize sığınmış insanlardır” ifadelerine yer verdi. Programın ilerleyen sürecinde; bundan sonraki süreçlerde göç konusunda izlenmesi gereken politikalarla ilgili görüşleri tartışıldı.