Birleşmiş Kentler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA)'nın 6. Kongresi kapsamında farklı ülke temsilcilerinin yer aldığı “Göç Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü” başlıklı bir panel düzenlendi. UCLG Program Direktörü Mohamed Boussraoui’nin moderatörlüğünde gerçekleşen Panel’e, Saida Belediyesi Konsey Üyesi Kamel Kazbar (Lübnan), UCLG-MEWA’nın 2016-2019 Dönemi Eş Başkanlığı’nı yürüten Irbid Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Bani Hani (Ürdün), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Akademi Direktörü Hülya Alper ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) temsilcisi Firdaous Oussidhoum (İspanya) katılım sağladı.  

Panel, “Yerel Yönetimlerin Göç Yönetimindeki Rolü” üzerine yaratıcı bir tartışma başlatılmasına yönelik düzenlendi. Oturumun odak noktalarını ise; yerel halk ile göçmenler arasındaki sosyal uyum, iş ve ekonomik hayata uyum sorunu, mültecilerin hareket sürekliliği, farklı kültürlerden doğan sorunlar ve şehir hayatına uyum sağlamada yaşanan olumsuzluklar, mülteci nüfusu artışının yerel yönetimlerin hizmetlerine etkisi, kişilerin yeteneklerinin ve niteliklerinin tanınmaması nedeni ile avantaja çevrilemeyen durumlar, bunlarla ilgili alınabilecek önlemler ve düzensiz göçün yönetilmesi için geliştirilebilecek yerel mekanizmalar oluşturulmuştur. Göç yönetimi konusuna farklı bir perspektif çizen Oturum kapsamında ayrıca, yerel yönetimlerin bu alandaki deneyimleri tartışılarak sunumlar yapıldı.