T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR tarafından, Dünya Bankası işbirliği ile hayata geçirilen “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi” için Ankara’da açılış toplantısı düzenlendi. 30 ay süren proje kapsamında, 7 bin 400’ü Suriyeli sığınmacı ve 7 bin 400’ü ise Türk vatandaşı olmak üzere toplam 14 bin 800 kişiye ulaşılarak bu kişilerin istihdamına destek olunması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda; WALD olarak İŞKUR işbirliği ile Pendik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların istihdamının arttırılması, kendi ekonomik döngülerini sağlayabilmelerine destek olunması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi, işgücü piyasasına uyumlarının artırılması amacıyla WALD, İstanbul Yüzüncü Yıl Hastanesi, HAKMAR ve İŞKUR yetkililerinin ve iş talebinde bulunan Geçici Koruma altındaki 300 Suriyeli’nin katılımıyla bir istihdam çalışması gerçekleştirildi. Tüm duyuru faaliyetlerinin Pendik Sosyal Koruma Masası tarafından gerçekleştirildiği etkinlikte; İŞKUR yetkilileri tarafından ücretler, sigorta, yardımlar gibi konularda ve mülteciler tarafından sıkça sorulan sorular hakkında bilgiler verildi. Ardından işbirliği yapılan kurum yetkilileri tarafından işyerlerinde mevcut olan iş imkânları ve iş şartları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 

Bilgilendirmelerin ardından, iş şartlarını kendine uygun bulan Geçici Koruma altındaki Suriyeli katılımcılarla kayıt amaçlı olarak bireysel görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, iki gün içerisinde toplamda 175 kişinin İŞKUR kayıtları gerçekleştirildi.