×
Yönetim Kurulu

Dr. Mehmet DUMAN

WALD Yönetim Kurulu Başkanı

Metin KARAKAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tansel KAYA

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Av. Arb. Emin CANACANKATAN

Yönetim Kurulu Üyesi - Muhasip Üye

Fatih CEYLAN

Yönetim Kurulu Üyesi