Hakkımızda

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), demokrasi ve insan haklarının yerleşip yaşamasını sağlayacak temel kurumların demokratik yerel yönetimler olduğu düşüncesinden hareketle, yerel yönetimlerin temel aldığı ilkelerin yeniden gözden geçirilmesi, sürekli olarak tartışılması ve geliştirilmesi gereğinden yola çıkarak 1993 yılında kurulmuş kamu yararına hizmet sunan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Kuram ve uygulamayı aynı çatı altında bir araya getiren, görüş ve deneyim alışverişine olanak sağlayan WALD, adını dünyaya duyurduğu 10 Mayıs 1993 tarihinden itibaren yerel yönetim ve demokrasi kavramlarını ortak bir platformda buluşturarak, demokrasinin yerel yönetimler arasında daha derinden kavranmasını sağlayıcı çalışmaları desteklemektedir. Aynı zamanda; demokrasi ve insan hakları ideallerini paylaşmak ve etkin bir yerel yönetim ve yönetişim anlayışı oluşturmak adına çalışmaların yapıldığı ve kamuoyuna duyurulduğu bir forum sunmaktadır. 

Yerel yönetimlerde hak temelli yaklaşım çerçevesinde yürütülen çalışmalarda; özellikle kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler ve tüm dezavantajlı gruplar için eşit fırsatların yaratılması ve topluma aktif katılımlarının desteklenmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası projelerde etkin rol üstlenmekledir. Bu amaç doğrultusunda WALD; toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratan çalışmalar içerisinde yer almaktadır.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı, Vakıf Tüzüğü'nü indirebilirsiniz.

Tanıtım filmimize buradan ulaşabilirsiniz.