Mütevelli Heyet Başkanı Mesajı

“Hedefimiz Birlikte Yaşama Kültürünü Geliştirmek”

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı bu yıl 27. yılını dolduruyor. Geride bıraktığımız 27 yılda yürüttüğümüz faaliyetler ve projelerle topluma kazandırdığımız değerlerle gurur duyuyoruz. WALD olarak kurulduğumuz günden bugüne yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, demokrasinin gelişimi ve sürdürülebilir şehirler vizyonu oluşturmak için çalışıyoruz.

Türkiye son yıllarda uluslararası platformlarda önemli başarılar elde etti. Toplumsal gelişiminin yanı sıra zengin kültürünü ve medeniyetini tüm dünyaya duyurmaya başladı. Bunda yerelde başlayan değişimlerin önemi büyüktür. Türkiye’de ve dünyada demokratik yerel yönetim hareketinin gelişimi, sürdürülebilir şehircilik yaşamının benimsenmesi, inisiyatif alanlarının genişlemesi, yetki ve kaynaklarının artması,  yerel yönetimlerin çözüm ortağı olarak görülmesi, gibi kapasite ve bilinç güçlendirme faaliyetleri ile yerel yönetimlere destek oluyoruz.

Küreselleşme tüm hızıyla devam ederken bir yandan da yerelleşme eğilimleri güçlenmektedir. Demokrasinin bir gerekliliği olarak; merkezi ağırlıklı yönetim sistemlerinden daha güçlü yerel yönetimlere, katılımcı demokrasiye doğru geçiş gözlenmektedir. Yerel yönetimler halk katılımını önceleyen, çağdaş kent planlamalarına önem veren, eşitlik ve özgürlüğü gözeten kurumlardır. Yerel düzeydeki kalkınma bakış açısının sağladığı katkılar şehirleri; güvenli, kapsayıcı ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmanın en önemli unsurları kabul eden, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında sıkça vurgulanmıştır.

Sürdürülebilir geçim kaynakları ile iş alanları açan, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlerin güçlendirilmesini önceleyen, insan onurunu koruyarak temel hizmetlere erişimi teşvik eden, akıllı şehirler, döngüsel kentsel ekonomiler oluşturan, teknolojiyi iyi kullanan güçlü yerel yönetimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktadan hareketle WALD; değişim ve dönüşüm yaratma becerilerini günden güne geliştirerek ve yerelin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sivil toplum, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluş yetkililerini bir araya getirerek fikir platformları oluşturmaktadır. 

WALD olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde de; yerel yönetimlerin, çoğulcu demokrasi anlayışı çerçevesinde halk katılımını önceleyen, çağdaş kent planlamalarına önem veren, eşitlik ve özgürlüğü gözeten kurumlar olmaları için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Mimar Dr. Kadir TOPBAŞ
WALD Mütevelli Heyet Başkanı