Çocukların çeşitli yaş evrelerinde fiziksel ve psikolojik olarak neler yaşadığı, bu dönemlerde ihtiyaçlarının neler olduğu gibi araştırmalar yapmak, bu konuda kitaplar okumak, gerekirse verilen seminerlere katılmak, ebeveynlerin çocuğunu daha iyi tanımasını sağlar. Ailede sevgiyi hissederek büyüyen bir çocuk bağlılık ve güven duygusunu yaşamaktadır. Bu nedenle çocuğun sevginin egemen olduğu bir ev ortamına ihtiyacı vardır.  

Bu doğrultuda; WALD Küçükçekmece Sosyal Koruma Masası önderliğinde, 17 Ekim tarihinde “Bilinçli Anne Baba Atölyesi” düzenlendi. Dört hafta süren, mülteci ve yerel halktan kişilerin katılım sağladığı bilinçli anne baba atölyesi, anne ve babaların çocuklarına karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirmesine yardımcı olmayı, çocuk ve genci ilgilendiren birçok konuda anne ve babaları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Atölyede,“Çocuk Yetiştirirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “ Çocukların Psikososyal Gelişim Evreleri”, “Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı”, “Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları” gibi konular işlendi.

Etkinlikte; WALD uzman psikologları tarafından, anne sütünün fizyolojik ve psikolojik faydaları, çocuk eğitiminde ilgi, sevgi, sabır ve güvenin önemi, ödül ve cezanın çocuk eğitimindeki yeri, anne ve babayla oynanan oyunun faydaları ele alınarak, katılımcıların süreçte aktif rol aldığı interaktif sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlar sonrasında katılımcıların soruları cevaplanarak, ebeveynlik süreçleri karşılıklı olarak tartışılmıştır. Etkinlik katılımcıların değerli geri bildirimleri ile son buldu.