Müziğin insan üzerindeki etkilerine genel olarak bakıldığında; beyin dalgalarını yavaşlatabilme ve düzenleyebilme, nefes alış verişi etkileme, kalp atışını nabzı ve kan basıncını etkileme, kas gerilimini azaltma, beden hareketlerini ve koordinasyonu geliştirme, hafızayı ve öğrenmeyi güçlendirme, strese bağlı hormonları düzenleyebilme gibi özelliklere sahip olup insan üzerinde mutlak bir etkisi olduğu bilinmektedir. 

Müziğin evrenselliği ve insan psikolojisine olumlu etkisi göz önünde bulundurularak WALD olarak hizmet sunduğumuz Sosyal Koruma Masalarında, çocuklara ukulele ve bendir kursları başlatıldı. 8- 12 yaş aralığında mülteci ve yerel halktan çocukların katılımıyla başlayan kurslarda; müziğin rahatlatıcı ve rehabilite edici etkisi ile çocukların müzik aleti çalmayı öğrenmeleri, müzik kulaklarının gelişmesi, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Haftada bir gün olacak şekilde 12 hafta boyunca devam eden kursların, katılımcı çocuklara, dikkat toplama, duyguları kontrol etme ve kaygıyı azaltma gibi konularda gereken desteği sağlayacağı da öngörülmektedir.