Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından “İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver Projesi”nin Kapanış Toplantısı 13 Haziran 2019 tarihinde; Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının “İklim Değişikliğine Dirençli Şehirlerin İnşası” konulu oturumu; WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumun açılış konuşmasını yapan Duman; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 Gündemi’nde yer alan “Temiz Su, Hijyen ve Sıhhi Koşullar” konulu 6.’ncı Hedef, “Erişilebilir ve Temiz Enerji” konulu 7.’nci Hedef ve “Sorumlu Üretim ve Tüketim” konulu 12’nci Hedef’in doğrudan çevresel sürdürülebilirlik ile ilişkili olduğuna vurgu yaptı.

Duman ayrıca; “İklim Eylemi” konulu 13’üncü Hedef, “Sudaki Yaşam” konulu 14’üncü Hedef ve “Karasal Yaşam” konulu 15’inci Hedef’in de çevre kalitesine ve çevresel dirençliliğin artırılmasına vurgu yaparak, çevre konusunda sürekli artan bu hassasiyetin kent ile buluştuğu noktanın “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” konulu 11 numaralı hedef olduğunun altını çizdi. WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman; Program süresince; Belediye Başkanları, Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi ve Karbon İfşa Platformu’nun temsilcileri ile bir araya gelerek, kurumlar arası ortaklıkların geliştirilmesi ve bu alanda yürütülecek projeler ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.