Kadınlar çocuk yaşlarından itibaren kendilerine öğretilen rollerin dışına çıkamamakta ve toplumsal hayatın belirlenmiş yönlerinde varlık göstererek kendilerini tam anlamıyla ifade edememektedirler. 12-18 yaş arası genç kızların özgüven, spor kültürü, bütünleşme, sosyal girişimcilik konularında genç yaşta yönlendirilmeleri; toplumda seçecekleri rollerde, kendilerini ifade ediş biçimlerinde, kariyer seçimlerinde ve diğer sosyal alanlarda en önemli destekleyici unsurlar olacaktır. Ayrıca bu yaş aralığı ergenlik döneminin psikolojik baskısını en çok hissettirdiği yaş aralığıdır. Kızlar, yaşadıkları hızlı ergenlik değişiminin yanında, toplumsal bilincin baskısı altında kendilerine güvenlerini yitirmekte, bu dönemin izleri tüm yaşamları boyunca sürebilmektedir.

WALD olarak, kurulduğumuz günden bu yana kadınların güçlenmesini önceliklerimiz arasında tutuyor, tüm çalışmalarımıza bu bilinci yansıtıyoruz. Bu doğrultuda Sosyal Koruma Projesi kapsamında, Sancaktepe Sosyal Koruma Masası ve Mavi Kalem Derneği işbirliği ile “Genç Kızları Güçlendirme Atölyesi” düzenlendi. 11 Nisan 2019 tarihinde “Ergenlik”, başlığı altında başlatılan ve 6 hafta süren atölyeler “Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, “Beden ve Ruh Sağlığı”   konuları ile devam etti.

Mülteci genç kızların katıldığı atölyelerde, kadınların ve erkeklerinin bedensel özelliklerinden ve ergenlik süreçlerinden, kadın ve erkeklerin ev yaşamındaki, okuldaki, sokaktaki, iş hayatındaki rollerinden, kızların toplumsal cinsiyet rollerine bakış açılarından,  beden ve ruh sağlığının hayatımıza yansıyan olumlu ve olumsuz etkilerinden ele alındı. Her oturumun sonunda katılımcılara “Bugün burada öğrendiklerinizi bir arkadaşınıza nasıl anlatırsınız? sorusuna cevap olarak bir afiş hazırlamaları, atölyelerde öğrendikleri bilgileri ve duyguları afişler ile anlatmaları istendi. Renkli çalışmaların çıktığı atölyelerin sonunda afişler genç kızlarla birlikte değerlendirilerek, programa katılım sağladıkları için hediyeler verildi.