Ailenin sağlığı ve işlevselliği çocukların psikolojik sağlığında belirleyici faktörlerdendir. Dolayısıyla çocuklarda görülen çoğu psikolojik problemin ailenin işlevselliği ve ebeveyn tutumları ile ilişkisi olduğu söylenebilir. Anne babaların stres düzeylerinin yüksek olması, duygu durum problemleri ebeveyn tutum ve davranışlarını, dolayısıyla da çocuklarının psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Hali hazırda var olan bir psikiyatrik bozukluğun seyrinde, ebeveyn tutumlarının iyileştirici etkileri olabileceği gibi, kötülemeye ya da yeni problemlerin tetiklenmesine sebep olabilecek etkileri de olabilmektedir.

Sosyal Koruma Masalarımıza gelen başvuru sebeplerini incelediğimizde, çocuklarda davranış bozuklukları ve çocukların iletişim sorunlarının ilçelerde yaşayan mültecilerin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri olduğu ve göç sonraki süreçte mülteci topluluğunda doğum oranın yüksek olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte, genç yaşta annelik, ebeveynlerin çocuk gelişimi konusunda deneyimsiz olması ve göç sonrası süreçte eğitim oranının düşük olması sorunun bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Yapılan çalışma, bu bağlamda yerelde yaşanan sıkıntıları çözebilmesi amacıyla oldukça önemli bir yere oturmaktadır. Bu doğrultuda; ebeveyn tutumunun çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine etkisi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, Pendik Sosyal Koruma Masası ve Pendik Belediyesi işbirliği ile "Yetişkin Kadınlarla Ebeveyn Tutumları" konulu bir eğitim düzenlendi. Pendik Belediyesi Ahmedi Hani Kültür Merkezinde düzenlenen, yerel halk ve mülteci katılımcılarla gerçekleştirilen etkinlikte, anneler arasında deneyim paylaşımı yapılması ve ebeveynlerin ilgili konularda bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında annelerin çocuklar ile geliştirdiği ilişkinin, çocuğun fiziksel, ruhsal ve gelişimsel süreçlerine olan katkısı ele alındı ve ayrıca etkinlikte, davranış ve tutumların çocukların sosyalleşmesi ve toplum içinde kendilerini ifade etmeleri yönünde katkıları üzerinde duruldu.