Enerji verimliliği alanında Türkiye’nin en önemli etkinliklerinden biri olan Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nın onuncusu, 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. 

Bu yıl düzenlenen etkinlikte; Türkiye’de ve dünyada enerji verimliliği alanında yürütülen çalışmaların, gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşıldığı forumlar düzenlenerek, kaynaktan nihai tüketime kadar enerjinin her aşamada verimli ve etkin kullanılmasına imkân tanıyan yeni ve yenilikçi ürünler ile teknolojiler sergilendi. Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, 2017 ve 2018 yıllarında tüm sektörlerde yaklaşık 1,2 milyar dolar yatırımla yaklaşık 1 milyon ton eş değer petrol enerji tasarrufu sağlandığına dikkat çekildi.

Forumun ikinci gününde; moderatörlüğünü WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın gerçekleştirdiği “Enerji Verimliliğinde İyi Uygulama Örnekleri” oturumunda, özel sektör ve kamu sektöründen uygulayıcılar iyi uygulama örneklerini paylaştılar. Mehmet Duman oturum öncesinde yaptığı konuşmasında; enerji verimliliğinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin önemine dikkat çekerek, “Enerji kaynaklarında inovasyonun ve kaynakların verimli kullanımı iklim değişikliği ile mücadeleyi de destekleyecektir” ifadeleri ile konunun önemine dikkat çekti.

İki gün süren forumda; “MEB Enerji Yönetimi Çalışmaları”, “Enerji Verimliliği Uygulamalarında Başarılı Uygulamalar”, “Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstriyel Tesisler ve Enerji Kooperatiflerinde; Enerji Verimliliği Projeleri, Enerji Verimliliğine Dayanan Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri Uygulamaları”, “Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları” ve “Sanayide Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Model Fabrika” başlıkları ele alınarak tartışıldı.