Mültecilerin yaşadıkları yere uyum sağlamalarında Türkçe öğrenmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu noktada mültecilere dil öğretimi yapılırken, dilin hangi düzeyde öğretileceği, hangi dil bilgisi becerilerin geliştirilmesine ağırlık verileceği gibi konular gündeme gelmektedir. Bu bağlamda mültecilerin dil bilgisi ihtiyaçlarının saptanması, onlar için düzenlenecek kursların içeriklerinin belirlenmesi ve ihtiyaca göre eğitim ortamının düzenlenmesi bakımından önem taşımaktadır. 

WALD olarak, UNHCR işbirliği ile yürüttüğümüz Sosyal Koruma Projesi kapsamında, Sosyal Koruma Masalarımızda danışanlarımıza 2018 yılından bu yana İSMEK ve Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde Türkçe dil kursları düzenleniyor.

Türkçe Dil Kursları ile mültecilerin sosyal hayata uyumu konusundaki eksikliğin temel unsuru olan dil sorununun çözülmesini, mültecilerin iş ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesini ve haklarına erişimlerinin kolaylaştırılmasını amaçlamaktayız. Aynı zamanda iş piyasasında kadın istihdamının arttırılması ve desteklenmesi noktasında büyük önem taşımaktadır. Türkçe Dil Kursları, temel seviye Türkçe öğrenen kişilerin kendi yeterliliklerini sağlayarak, çalışma hayatında başarılı olmalarına olanak sağlamaktadır. 

Katılımcılar, dil engelinin bu zamana kadar sosyal hayatlarını çok fazla kısıtladığını, kendilerini ifade edemedikleri için insanlarla iletişime geçmek istemediklerini belirtmektedirler. İSMEK ve Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde eğitmenlerin görevlendirilmesiyle başlatılan dil kursları aralarında Sultangazi, Bağcılar, Kâğıthane, Pendik, Sancaktepe gibi ilçelerin bulunduğu toplam beş ilçede yürütüldü. Kurslara 2018 yılından bu yana 810 mülteci katılım sağladı. (Bu öğrenciler için, eğitime desteği teşvik edebilmek amacıyla, dil kurslarına %80 devam sağlayan öğrencilere projemiz kapsamında cüzi nakdi ödemeler yapılmıştır.)

Düzenlenen kursların içerikleri, mültecilerin özellikle günlük hayata adaptasyonunu arttıracak şekilde hazırlanmaktadır. Sosyal Koruma Masalarımız önderliğinde, katılımcıların, Türkçe’yi öğrendikten sonra, gündelik hayatta daha işlevsel olabilecekleri, Türkçe terimleri öğrenmelerini kolaylaştırmak, günlük hayata adaptasyonlarını sağlamak amacıyla uygulamalı Türkçe konuşma etkinlikleri de yapılmaktadır. 30 dakika teoriden, 1 buçuk saat uygulamadan oluşan etkinliklerde kalıcılar günlük hayatla ilgili pratikler yapmaktadır.

ÇOCUKLARA TÜRKÇE DİL KURSLARI

Çocuklar, mülteciler içerisinde risk altındaki en hassas gruptur. Bu sebeple, çocuk mültecilerin sosyal uyumu fazlasıyla önem arz etmektedir. Mültecilerin yaşadıkları ülkeye uyum sürecinde eğitim başrol oynamaktadır. Çünkü çocukların maruz kaldıkları zorluklara, travmalara karşı güvenli bir ortam oluşturabilecekleri, yeni sosyal ilişkiler kurarak psikososyal destek alabilecekleri eğitimin hayatlarındaki yeri çok önemlidir. 

WALD olarak, Sosyal Koruma Projesi kapsamında yürütmekte olduğumuz Türkçe dil kursları ile çocukların yeni eğitim-öğretim dönemi başladığında karma eğitime uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı, yaşadıkları uyum zorluklarını, eğitim yoluyla azaltmayı ve çocukların sosyal, psikolojik ve eğitsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktayız. 

Bu doğrultuda, WALD Bağcılar Sosyal Koruma Masası ve Bağcılar Belediyesi Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Bağcılar ilçesinde ikamet eden 6-12 yaş aralığındaki mülteci çocuklara Türkçe Dil Kursları düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi’nden öğretmenler eşliğinde düzenlediğimiz kurslar, çocukların yeni bir dil öğrenmelerinin yanı sıra sosyal gelişimlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Gün içerisinde çocuklarla yapılan çeşitli sosyal aktiviteler çocukların okula uyumlarını da kolaylaştırmaktadır. Özellikle sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve yaşadıkları ülkenin kültürüne hızlı adapte olabilmeleri için, kurslarımızda okuma saatinden sonra, farklı canlandırma teknikleri ile kukla gösterileri düzenlendi. Kukla oyunları çocukların Türkçe konuşma becerisini desteklerken, kendilerine olan güvenlerini arttırmaktadır. Teneffüslerde çocuklar Türk kültürüne yönelik sokak oyunlarını oynayarak enerjilerini atarken diğer yandan da yerel halktan çocuklarla arkadaşlıklarını geliştirmektedir.