Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu 26 ve 27 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) ortaklığında Gaziantep’te düzenlendi.

“Acil Durumdan Dayanıklılığa ve Kalkınmaya” temasıyla düzenlenen forum kapsamında 4 kıta ve 12 ülkeden toplam 16 belediye başkanı ile Türkiye’den 15 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 60’ı aşkın kalkınma aktörü, göç ve zorla yerinden edilme konularına yönelik iyi uygulamaları ve yerel çözümleri tartışarak paylaştılar. WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ve WALD Akademi Direktörü Hülya Alper’in de konuşmacı olarak katılım sağladığı Forum boyunca Türkiye’den ve dünya genelinden katılan belediyeler, ürettikleri çözümleri ve uygulamaları katılımcılarla paylaşırken, şehirLER düzeyinde gerçekleşebilecek olası iş birliği yöntemlerini tartıştılar. Forumda ayrıca mültecilerin, göçmenlerin ve ev sahibi toplulukların yaşamlarını iyileştiren yerel çözümlerin nasıl ölçeklenebileceğine de odaklanıldı. 

Forum, ayrıca, göç ve yerinden edilmeye yanıt olarak yerel düzeyde daha fazla uluslararası iş birliği sağlama konusundaki ihtiyaçların, güçlüklerin ve fırsatların saptanması konusunda bir platform da sağladı. Forum’un sonunda,  Gaziantep Bildirgesi 2019 kamuoyuyla paylaşılmıştır. Buna göre, güvenli, düzgün ve düzenli göç için küresel sözleşmeyi onaylayan belediyelerin ve şehirlerin rolü tanınacak, yerel müdahalelerde başarı öykülerinin çoğaltılmasını ve ölçeklenmesini destekleyen şehir içi ağlar güçlendirilecektir. Yerel yönetimler düzeyinde kamu-özel alanlarında iş yaratma girişimleri de dahil olmak üzere yerel düzeyde özel sektörle iş yaratma ve ortaklık kurma, mülteci ve göçmenlerin potansiyelleri ekonomik büyüme faktörü olarak değerlendirilecektir. Bildiride, yeni teknolojiler, inovasyon ve veri yönetimi gibi dokuz ana başlıkta kilit görev belirtilerek mülteci ve göçmen politikaları konusunda başarı kazanılacağı deklare edildi.

Deklarasyonu buradan  indirebilirsiniz.