Kalkınma Politika Forumu (PFD) Asya Bölgesel Toplantısı Avrupa Birliği’nin kalkınma politikalarına yön vermek amacıyla, sivil toplum ve yerel yönetimlerin bir araya geldiği bir istişare mekanizması olarak Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Kalkınma Politika Forumu (Policy Forum on Development -PFD), 24 - 26 Eylül 2019 tarihlerinde, Nepal’in Katmandu kentinde gerçekleştirildi.

WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın katılım sağladığı forumda; Nepal’in 2030 Gündemi bağlamındaki çalışmalarının değerlendirildiği özel oturumun ardından, gerçekleştirilen panelde ise, AB’nin Asya’da gerçekleştirdiği kalkınma desteği programları görüşülerek Asya Pasifik Bölgesi’nin, küresel kalkınma gündeminin neresinde olduğu tartışıldı.

Toplantıda ayrıca; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmasına dair görüş ve öneriler de değerlendirildi. Toplantının 2. günü; Moğolistan, Pakistan ve Endonezya’dan temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı, “Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporları” (Voluntary National Review-VNR) sürecinin ve ulusal ilerlemelerin değerlendirildiği genel oturumlarla tamamlandı.