İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek amacıyla yapılan iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesindeki rolü çok önemlidir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin önemine istinaden, tüm WALD çalışanlarına kurum tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi. Eğitimde; işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları, mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirler hakkında bilgiler verildi.

İş verimliliğini arttırmada ve işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında önemli rol oynayan eğitim, WALD çalışanlarının soruları cevaplandırılarak, Sosyal Koruma Masalarına alınabilecek özel önlemlerin neler olacağının tartışılması ile son buldu.