UCLG bölge ülkelerinden Türkiye’de yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında, 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Antalya’da 1. Yerel İklim Eylemi Uluslararası Konferansı düzenlendi. Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ev sahipliğinde ve “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Bakanlık temsilcilerinin yanısıra, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası, BM-Habitat ve Avrupa Çevre Ajansı ve yerel yönetim temsilcileri bir araya geldi.

WALD olarak katılım sağladığımız etkinlik kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, yerelde afet yönetimi, düşük karbonlu ulaşım, yeşil altyapı, enerji ve tarıma ilişkin en iyi uygulamalar paylaşıldı. Katılımcılık ilkesi çerçevesinde iklim değişikliği ile mücadelede kadınların, medyanın ve gençliğin rolünün de tartışıldığı oturumlarda, yerelde iklim finansmanı olanakları da değerlendirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Baş Müzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Bakanlık olarak başta yerelde iklim eylem planlarının hazırlanması olmak üzere, iklim alanındaki çalışmaları desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.