WALD olarak, Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) öncülüğünde, 30 Haziran- 4 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen, Zorla Yerinden Olma Bağlamında Yerel Ekonomik Kalkınma (LED) İçin Stratejik Planlama Forumu’na katılım sağladık.

5 gün süren foruma, Dünya Bankası (WORLDBANK), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü (UNHCR), Türkiye Belediyeleri (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Bağcılar Belediyesi), Ürdün Belediye İşleri Bakanlığı, Amman Büyükşehir Belediyesi, Irak Belediyeleri, Lübnan Belediyeleri, Afrika Belediyeleri (Uganda, Etiyopya, Cibuti, Kenya), Afganistan Belediyeleri, Filistin Belediyeleri, Ürdün Belediyeleri katılım sağladı. Forum, ana konusuyla beraber, özel sektörün mobilizasyonu, ev sahibi ve yerinden olmuş topluluklar için ekonomik fırsatlar yaratmak için girişimcilik ve ev tabanlı işletmelerin kolaylaştırılması konularını da özel olarak ele alındı.  

Forum; katılımcıların mülteciler, geçici koruma kapsamındaki kişiler ve gönüllü geri dönüş gerçekleştirmiş olanlar bağlamında yerel ekonomik kalkınma stratejik planlarını tasarlama kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağladı.  Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın (WALD) olarak temel paydaşı olduğumuz forum kapsamında Türkiye’den katılım sağlayan yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği çalışma gruplarında kolaylaştırıcılık sağlayarak, çalışma grubunun koordinasyonu ve moderatörlüğünü gerçekleştirmiş olduk. Bununla birlikte, LED stratejisine ihtiyaç duyulan, yerel yönetim olarak belirlenen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özelinde, katılımcıların ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olarak, soruların cevaplandırılması ve stratejik kalkınma planının geliştirilmesi aşamasında destek sağlandı.

Forum’un son gününde; CMI yetkilisi Nicolas Meyer tarafından katılımcılara istekleri, önerileri ve forum sonrasındaki süreçte neler yapılabileceği konularında sorular yöneltilerek katılımcılardan geri dönüş almak üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar bu noktada özellikle kendi yerel yönetimlerinin ihtiyaç duydukları konularla ilgili fikirlerini ifade ettiler. Katılımcılar özellikle istihdam, girişimcilik, sürdürülebilir kent politikaları ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi konularına değindiler. Bu noktada WALD temsilcisi yaptığı konuşmada; Türkiye’nin son sekiz sene boyunca yaşadığı deneyimler ile birlikte mülteci alanında yerel yönetimlerin güçlendirmesi konusunun önemine değinildi. Bunun yanı sıra; Türkiye’de WALD olarak bu projelerin gerçekleştirilmesinde iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmiş ve Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan en önemli LED çalışmalarını sosyal uyum, toplum temelli yaklaşımlar ve girişimcilik olarak ifade etmiştir.