Akran zorbalığı çocukların akranları tarafından maruz kaldıkları fiziksel, cinsel ya da sözel şiddettir. ‘Okul şiddeti’ olarak da adlandırılır. Her yaş grubundaki çocukların arasında görülebilir. WALD olarak, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü(UNHCR) işbirliği ile yürüttüğümüz Sosyal Koruma Projesi kapsamında, işbirliği yaptığımız tüm belediyelerde, akran zorbalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla psikososyal destek çalışmaları düzenlemekteyiz.

Bu doğrultuda yıl boyunca tüm Sosyal Koruma Masalarımızın bulunduğu bölgelerde “Benimle Oynar Mısın?” konu başlıklı, akran zorbalığını önlemeye yönelik, toplamda 6 hafta süren grup çalışmaları gerçekleştirildi. Mülteci ve yerel halktan öğrencilerin katılım sağladığı çalışmaların amacı; okullarda akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilerin öz güvenlerinin kaybolmasına engel olmak, okullarda görülen şiddet oranlarının düşmesini  sağlamak, öğrencilerin özgüven ve özsaygı kaybını önlemek, okullarda disiplin olaylarını azaltmak ve öğrencilerin devamsızlık oranlarını minimuma indirmek, saygılı ve kendine güvenen bir nesil inşa etmek, yerel halktan öğrencilerin ve mülteci öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak, öğrencileri akran zorbalığına bağlı depresyon, dikkat kaybı, kaygı bozukluğu gibi hastalıklardan korumak, öğrencilerde ekip ruhu, işbirliği, şefkat ve merhamet duygularını geliştirmektir. 

“Takım Oluşturma”, “İşbirliği ve Sosyal Beceriler”, “Duygularımız” gibi her hafta farklı bir temayla, uzman psikologlar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli oyunlar ve etkinliklerle öğrencilerin katılımı, birlikte çalışmaları, duygularını ifade etmeleri ve empati yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.