2018 yılında başlattığımız Sosyal Koruma Projesi kapsamında Sosyal Koruma Masalarımızın bulunduğu belediyelerde, belediye çalışanlarının mülteciler alanındaki bilgisini ve kapasitesini zenginleştirmeyi hedefleyen eğitimler gerçekleştirmekteyiz. 

Pendik Belediyesi’nde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Çağrı Merkezi personelleri ile başlanılan eğitimlere, 2019 yılı boyunca Pendik, Ümraniye, Beylikdüzü gibi ilçelerde de devam edildi. 

Okullarda, belediyelerde kamu kurum/kuruluş personellerine verilen eğitimler, son olarak, Avcılar Sosyal Koruma Masası önderliğinde, İstanbul Türk-İsveç Kardeşlik Ortaokulu öğretmenlerine ve okuldaki diğer kamu personellerine düzenlendi. Çalışma Mültecilerin hak ve yükümlülükleri ve mülteciler hakkında doğru bilinen yanlışlar konularını ele almaktadır. Programın amacı, Birleşmiş Milletler Mülteci Mülteci Örgütü (UNHCR) işbirliği ile yürütülen Sosyal Koruma Projesi kapsamında, ilçe sınırlarında yer alan kamu personellerine, mültecilerin hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmelerde bulunulması, Sosyal Koruma Masaları ve Sosyal Koruma Projesinin tanıtılması ve mülteciler hakkında doğru bilinen yanlışlar hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesidir.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleştirilen seminere toplamda 82 öğretmen katılım sağladı. Türk-İsveç Kardeşlik Ortaokulu Müdürü Yunus Çakmak’ın açılış konuşması ile başlayan seminer; WALD Sosyal Koruma Masası Avukatı tarafından Sosyal Koruma Projesi çalışmalarının anlatılması ve eğitime katılım gösteren Sosyal Koruma Masalarında görev alan çalışanların tanıtılması ile devam etti.

Ayrıca katılımcılara, hukuki destek ve haklara erişim, mültecilik, uluslararası koruma ve geçici koruma temel kavramları arasındaki farklar, Türkiye’de bulunan yabancıların statüleri, bu kişilerin hakları ve sorumlulukları hakkında bilgiler verildi. Seminer sonunda, katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Seminer, okul yönetiminin, verilen bilgilerin ve soruların cevaplandırılmasının çok değerli olduğunu ve okul olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtmesiyle son buldu.