Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür. Türkiye’de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluşları  BM Genel Sekreteri’nin Kadına Karşı Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin (UNITE) Kampanyası kapsamında, Aralık ayı içerisinde 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası süresince çok sayıda organizasyona imza attılar. “Kimseyi geride bırakma: Kadına ve kız çocuklarına şiddete son ver” temasıyla sürdürülen çalışmalar tüm Türkiye’de ses getirmiştir. WALD olarak, dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanması ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla, bu özel günde kadınlarla etkinlikler düzenlemekteyiz.

Sosyal Koruma Projesi kapsamında da bu kampanyaya destek vermek amacıyla; Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece ve Sancaktepe Sosyal Koruma Masalarında, “Kadına Şiddete Karşı Bilgilendirme Etkinlikleri” düzenlendi. İki oturum olarak düzenlenen, mülteci ve ev sahibi topluluktan kadınların katılım sağladığı etkinliklerin amacı kadınları, kadına şiddet ve kadına şiddet durumunda yapılacaklar konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir.

Uzman psikologlar tarafından düzenlenen etkinliklerde; şiddetin tanımı, kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetin etkileri, kadına yönelik şiddetin çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar, tedbir kararı, ihbar, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve başvuru şekilleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca etkinliklerde, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), İlk Kabul Birimleri, Kadın Konukevleri, Aile Sosyal Politika Bakanlığı İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri ve ALO 183’ hakkında bilgiler verilerek bu birimlerde sunulan hizmetler anlatıldı. İnteraktif bir şekilde ilerleyen etkinlikler, katılımcılara Sosyal Koruma Masalarında verilen hizmetler hakkında bilgi verilmesi ve kadınların teşekkürleri ile son buldu.

Çocuklarla Dikkat Geliştirme Etkinlikleri

Dikkat eksikliği çocukların sadece okulda değil,  günlük yaşantıda da sorunlar yaşamasına sebep olur. Dikkat eksikliği, uygun yöntemler kullanılıp tedavi edilmediği takdirde çocuklar bu sorunu çözemezler ve sınırları zorlayan, söz dinlemeyen, sorumluluklarını yerine getirmeyen, davranış sorunları yaşayan çocuklar haline dönüşmeleri olasıdır. Dikkat eksikliği açısından alınacak profesyonel desteğin yanı sıra evde ve günlük yaşantı akışında bazı noktalara dikkat etmek bir ekip çalışması halinde bu sorunla baş etmeye çalışmak tercih edilen ideal durumdur.

Kâğıthane Sosyal Koruma Masası danışanlarından dikkat eksikliği problemi tespit edilen çocuklarla dikkat geliştirmeye yönelik bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğin amacı ülkelerinden göç ettiklerinden beri hayatlarında birçok zorluğa göğüs germek zorunda kalan, dikkat eksikliği problemine sahip olan çocukların dikkat geliştirme sürecini desteklemektir. Çocuklarla yapılan ısınma oyunu ile başlayan etkinlikte, çocukların odaklanma süresini ve kabiliyetini geliştirmeye yönelik bir takım alıştırmalar yapılarak çocuklar gözlemlendi. Aynı zamanda çocukların bilişsel beceri gelişiminin de hedeflendiğini etkinliğin sonunda dikkat geliştirici grup oyunları ile çocukların sosyal uyumunun da geliştirilmesine katkı sağlandı. Etkinlik süresinde ebeveynler de uzman psikologlarımızla konu ile ilgili görüşme fırsatı buldular.