Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) işbirliği ile yürüttüğümüz Sosyal Koruma Projesi’nde görev yapan Avukatlar, UNHCR ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin birlikte düzenlediği Uluslararası Koruma ve Mülteci Hukuku Eğitimi başlıklı eğitim programına katılım sağladı. 

Program, UNHCR çalışanlarından Av. Can Vodina’nın “Uluslararası Mülteci Hukukunun Temel Kavramları” başlıklı sunumuyla başladı.  Vodina; mültecilik ve sığınmacılık kavramının nasıl doğduğunu, II. Dünya Savaşı’nın ardından bilhassa Avrupa’da siyasi göçlerin nasıl bir seyir izleyerek dönemin koşullarını şekillendirdiğinden bahsetti. İlk sunumun ardından; UNHCR yetkilileri ve İstanbul Barosu Avukatları tarafından,  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu(YUKK) uyarınca Türkiye’de Uluslararası Koruma, Uluslararası Korumaya İlişkin Prosedürler (kayıt, mülakat, kararlar ve hukuki yollar), Sınır dışı Prosedürleri ve 6458 sayılı YUKK uyarınca Kanun Yolları ve Uygulamadan Örnekler, Çocuk Koruma Mekanizmaları ve Çocuk Koruma Kanunu, İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Sığınmacı ve Mülteci Kadınlar ile ilgili sunumlar yapıldı. 

Programın sonunda, katılımcılar 5 gruba ayrılarak, her gruba bir vaka örneği verildi. Verilen süreden sonra grup temsilcileri sırasıyla kendi vakasını okuyarak her bir soru için cevap ve önerilerini sunmuşlardır.  Böylelikle eğitim süresince değinilen hususlara ilişkin örnek üzerinden konular özetlendi. Program katılımcılara sertifikalarının dağıtılması ile sona erdi.