Sığınmacı krizi, modern zamanların en geniş ölçekli, uzun süren ve karmaşık insani krizlerinden biri olarak sürmektedir.  İnsani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yardımlar ön planda olmakla birlikte, geçim desteği giderek odak noktası olmaya başlamıştır. Farklı nedenlerle, ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacılar bugünlerini ve geleceklerini güvence altına alma konusunda endişe duymakta ve günlük hayatlarını idame ettirme sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

WALD olarak, hem yerel halkın, hem sığınmacıların yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen önlemler ve işgücü piyasası arzını güçlendiren faaliyetler yoluyla, insan onuruna yakışır iş imkânlarının yaratılmasını desteklemek amacıyla faaliyetler yürütmekteyiz.  Bunun yanı sıra sığınmacı nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, özel sektörün de katılımı ile işgücü piyasasına kalifiye eleman yetiştirmenin önemini göz önünde bulunduruyor ve çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz.

Her işe mutfağından başlanması gerektiği düşüncesiyle çıktığımız yolda, Birlemiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve Türk Kızılayı iş birliği ile yürüttüğümüz ‘’Mutfakta Umut Var”  projesi 1 Nisan 2019 tarihinde başlamıştır. Mutfakta Umut Var Projesi; yemeğin, tüm kültürleri buluşturan ve birleştiren bir payda oluşunu merkeze alarak, katılımcıların gelecekte iş bulma imkânlarını arttırmayı ve katılımcıların kalıcı beceriler kazanmalarını hedeflemektedir. 

Pilot bölge olarak Ankara’da Altındağ ve İstanbul’da Bağcılar ilçelerinde başlattığımız projemizde, yerel halk ve sığınmacılardan oluşan 117 kadın ve erkek katılımcılarda, 55 faydalanıcı işbaşı eğitimini başarıyla tamamlayarak istihdam sürecine dahil oldular.

Bu sayede yerel halk ve sığınmacılar arasında sosyal uyum yakalanmaya çalışılırken diğer taraftan da eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların iş dünyasına formel yoldan adım atmasına imkân sağlanmıştır.

WALD olarak hedefimiz, sosyal uyum sürecinin hız kazanması, bireylerin geleceklerine yapacakları yatırım kalitesinin artması ve tüm bunların bileşeninde Türk ekonomisine kazandıracağı faydanın en üst düzeye ulaştırılmasıdır.