İstanbul Kalkınma ajansı (İSTKA) 2015 yıl Kadın İstihdamının Artırılması Mali Destek Programı kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile birlikte hazırlamış olduğumuz ve desteklenmeye layık görülen, “Kadın İstihdamı ve Girişimcilik Merkezi Projesi”nin ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından, proje tanıtım lansmanı; proje paydaş ve ortaklarının katılımı ile 14 Ekim 2015 tarihinde, üniversitenin Zeytinburnu Galata Mevlevihanesi Yerleşkesi’nde gerçekleştirilmiştir. 

Bu proje kapsamında, İstanbul Anadolu Yakası’nda Üsküdar Belediyesi ve Avrupa Yakası’nda ise Esenler belediyesi tarafından birer “Kadın İstihdam ve Girişimcilik Merkezi” kurulmuştur. Bu merkezler aracılığıyla çalışmak isteyen 1000 kadın, ilgili meslek gruplarına göre tespit edilmiş ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından sertifikalı meslek eğitim programına katılmışlardır. Eğitime katılan kadınlara, İŞKUR tarafından günlük harcırah desteği verilerek, evde çocuk bakım yükü olan kadınların bu eğitimlere katılabilmeleri için her iki yakada çocuk bakım merkezleri kurulmuştur. 

Katılımcıların; perakende, telekomünikasyon, sivil havacılık ve mağazacılık alanlarında aldıkları eğitimlere ek olarak ayrıca 100 kadın da T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli Girişimcilik Eğitimleri almışlardır. Bu sayede iş kurmak isteyen kadınlara da destek sağlanmıştır. 

Proje ortaklarımızdan; Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı İstanbul İl müdürlüğü kendi yetki alanlarına giren konularda destek sağlayarak yaşlı ve engelli bakım yükü olan kadınların bakanlık desteklerinden faydalanmaları yönünde bir çalışma başlamıştır. 

Sosyal Politikalar Derneği tarafından hazırlanan “Kadın İstihdamı ve Önündeki Engeller” konulu saha araştırması raporu, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na sunulmuştur. Ayrıca; projede belirli aralıklarla “Başarılı kadınlar/İş’te Kadın” söyleşileri düzenlenmiş olup iş hayatında başarılı olan kadınlar ile hedef kitlemizdeki kadınlar bir araya getirilerek sinerji yaratılmıştır. 

WALD olarak içinde yer aldığımız bu proje kapsamında; kurmuş olduğumuz işbirlikleri ve geliştirdiğimiz yeni ortalıklar sayesinde bu alanda yaşanan problemlerin çözümüne katkı sağlamış aynı zamanda da, kadınların gerekli nitelikleri kazanmalarına yardımcı olarak istihdam edilmeleri konusunda destek olma hedeflerimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

Projede; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü,  Üsküdar Belediyesi, Esenler Belediyesi, Perakendeciler Derneği (PERDER), Sosyal politikalar Derneği ve Ruh Sağlığı derneği, proje ortağı ve yürütücüsü olarak yer almışlardır. Ayrıca; İŞKUR İl Müdürlüğü, LC Wakiki Mağazacılık, TURKCELL, Türk Hava Yolları ve Ziylan Grup (FLO) projeye iştirakçi olarak katılım göstermişler ve eğitimler sonucunda başarılı olan kadınlarımızın istihdamlarını sağlamışlardır.