Avrupa Birliği (AB) Sivil Toplum Diyaloğu IV Adalet/ Özgürlük ve Güvenlik Siyasi Kriterler Hibe Programı Çerçevesinde hazırlamış olduğumuz ve Belçika'dan Göç Araştırma Ve Tetkik Enstitüsü'nün (IRFAM) proje ortaklığında yürüteceğimiz, "Göçmenlere Yönelik Çalışmalarda Yerel Girişimlerin Örgütlenmesi ve Deneyimlerinin Sınanması- Mültecilerin Yerleştirilmesi" konulu projemiz değerlendirme aşamalarında başarılı bulunmuştur. AB Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile sözleşmemizin imzalanmasının ardından projemiz 2016 yılı Şubat ayında başlatılmıştır.

Mültecilerin Yerleştirilmesi Projesi ile Avrupal da; göç ve mülteciler konularında özellikle göçmenlerin entegrasyonu ile ilgili özgün ve başarılı projelerin uygulayıcısı olan sivil toplum kuruluşları ile Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşımlarını diyalog ve işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin açılış töreni; WALD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 20 Nisan 2016 tarihinde, “Göç Kültür ve Gastronomi Zirvesi’nde” gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmaları; WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dönemin Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, dönemin T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Fuat Oktay ve dönemin T.C Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Yalçın Akdoğan tarafından yapıldı. 

Konuşmalarda; tarihi insanlık kadar eski olan göçün, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle yakın ve yoğun etkileşim içerisinde olduğu ve bu anlamda medeniyetlerin göç ile şekillendiği vurgusu yapılarak, “Mültecilerin Yerleştirilmesi Projesi’nin" bu anlamda çok önemli olduğunun altı çizildi. Program; dönemin T.C. AB Bakanlığı Siyasi İşler Daire Başkanı Ege Erkoçak’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumla başladı. Altı sunumun yer altığı ilk oturumda, “Suriyeli Göçmen Akını ile Karşı Karşıya Kalan Belediyeler için Finansman ve Çok Aktörlü İşbirliği” konusu ele alındı. 

Proje Eğitim Programı

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu IV Hibe Programı çerçevesinde yürütülmüş olan "Göçmenlere Yönelik Çalışmalarda Yerel Girişimlerin Örgütlenmesi ve Deneyimlerinin Sınanması - Mültecilerin Yerleştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlemiş olduğumuz sertifikalı eğitim programı 22 Ağustos - 2 Eylül 2016 tarihleri arasında Sultanahmet’te bulunan Vakıf Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Yoğun ilgi gösterilen ve beş gün süren eğitim programında “Göçmenlerin Problemleri ve İhtiyaçları, Türkiye’de Göç ile İlgili Politikalar ve Uygulanan Projeler, Türkiye’de Göç Tarihi ve Son Göçler, Göçmenler için Kamu-Sivil Toplum Ortaklığı, Avrupa’da Göç ve İltica Politikası, Göç, Kültür ve Kimlik, Avrupa’da Çok Kültürlülük ve Çeşitlilik Yönetimi, Avrupa’daki Temel Göçmen Hakları-Uygulama Şekilleri ve Türkiye’de Göçmen Hakları ve Hukuk Sistemi’ne Erişim” konuları işlendi. 

Eğitim Programına İstanbul İlçe Belediyelerinden, göç ve mültecilerle ilgili çalışmaları yürüten birim temsilcileri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldılar.

Program Katılımcıları;

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Büyükçekmece Belediyesi
 • Pendik Belediyesi
 • Bakırköy Belediyesi
 • Şişli Belediyesi
 • Kadıköy Belediyesi 
 • Gaziosmanpaşa Belediyesi
 • Ümraniye Belediyesi
 • Beşiktaş Belediyesi
 • Maltepe Belediyesi
 • Üsküdar Belediyesi
 • Bağcılar Belediyesi
 • Başakşehir Belediyesi
 • Küçükçekmece Belediyesi
 • Çatalca Belediyesi
 • Zeytinburnu Belediyesi
 • Hazar Derneği
 • Deniz Feneri Derneği
 • Türkiye İnsan Hakları Vakfı