Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak, günümüz teknolojilerinin, demokratik alanlara entegre edilmesini ve özellikle de gençlerin bu alanlarda oluşturulan platformlara katılımcılığını önemsiyor ve destekliyoruz. Bu çerçevede WALD Genç Liderler Akademisi bünyesinde kurulmuş olan “E-Parlamento” online platform üzerinden, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden üniversite öğrencileri, politika yapıcılar ve liderlerle bir araya gelerek faklı konuları tartışmaya açmaktadırlar.

III. WALD E-Parlamento Gençlik Oturumu 'SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim' ve 'SKA 13: İklim Eylemi'

Gençlerin bilinçli bireyler olarak demokratik katılımcılık ilkesiyle güncel ve toplumsal konulara ilişkin farkındalık geliştirmesi ve günümüz sorunlarının çözümüne katkıda bulunması adına demokratik yöntem ve süreçlerin bilinirliğinin artırılması WALD tarafından teşvik edilmektedir.

Buradan hareketle, E-Parlamento oturumlarıyla, gençler arasında demokratik katılımcılığın arttırılması ve demokrasi bilincinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ışığında oluşturulması hedeflenmektedir.

Ortaya koyduğumuz bu E-Parlamento yöntemiyle gençler; sürdürülebilir kentler, döngüsel ekonomi, çevre ve iklim değişikliği, iklim göçü ve toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliğin giderilmesi gibi güncel ve kendilerine dair konularda görüş ve önerilerini paylaşma imkânı bulabilmektedirler.

Geleceğin liderleri gençler, bugünün liderleri ile ortak bir zeminde buluşma imkânı elde etmekte ve innovatif düşüncenin katkısıyla E-Parlamento oturumları, yüz yüze ve çevrimiçi katılım ile sürdürülmektedir.

E-Parlamentonun sağladığı hibrit yöntemle dünyanın birçok yerinden gençler, ortak bir platformda tecrübe paylaşımı olanağı elde etmektedir.

Bu sayede hem gençler arasındaki güncel toplumsal meselelere dair iletişimin artması sağlanmakta, hem de küresel sorunların çözümüne farklı bakış açılarının getirilmesine katkıda bulunulmaktadır.

E-Parlamento oturumları 2022-2023 yıllarında farklı şehirlerde gerçekleştirilmek üzere 12 oturum olarak planlanmıştır. Her oturum seçilen SKA’lar çerçevesinde ve oturumun düzenlendiği iller ile ilişkilendirilerek tasarlanmaktadır.

Bu çerçevede WALD E-Parlamento Gençlik Oturumlarının birincisi 12 Kasım 2021’de ‘Yeşil Mutabakat ve Gençler’ temasıyla Balıkesir’de, ikincisi ise 11 Mayıs 2022’de ‘SKA 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’ temasıyla İstanbul’da yer alan Türk-Alman Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

E-Parlamentonun üçüncüsü ise ‘Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Tarım Ve Biyoçeşitlilik Forumu’ çerçevesinde bir oturum olarak Konya’da düzenlenmektedir.

WALD E-Parlamento Gençlik Oturumu ile gençlerin, günümüz liderlerinin deneyimlerinden yararlanması, günümüz meselelerine dair bilgi paylaşımında bulunması ve geleceğin inşasına katkı sunması hedeflenmektedir.

Bu oturumda Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Başkanı Uğur İbrahim ALTAY ve Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin AKSOY; yerel ve ulusal üretimin daha verimli ve iklim değişikliğine dirençli olması, biyoçeşitliliğin korunması ve sorumlu tüketim ile gençlerin bilinçlendirilmesi alanlarında gençlerin sorularını yanıtlayacaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında bu oturumda, üretim ve tüketim süreçleri sonucunda ortaya çıkan doğaya zararlı etkilerin asgari seviyeye indirilmesi noktasında gençler arasında farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

Forum kapsamında, günümüz koşullarında sürdürülebilir üretim, tüketim ve tarımın uluslararası kurumlar, yerel aktörler ve vatandaşlar tarafından ilke edinilmesine dair fikir paylaşımlarına; ayrıca uluslararası arenada gençler de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde ‘SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim’ ve ‘SKA 13: İklim Eylemi’ perspektifinden katkı sağlayacaktır.

Selçuk Üniversitesi, Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nden ulusal ve uluslararası öğrencilerin programa yüz yüze katılımı beklenmektedir. Konya’dan Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri Gençlik Meclisi Üyesi gençlerin de yer alacağı oturumda ABD, Belçika, Gürcistan, Kuzey Makendonya, Meksika ve Romanya’dan gençlerin de programa online katılımları planlanmaktadır.

II. E-parlamento Gençlik Oturumu – SKA 11 Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen ilk E- Parlamento oturumunda; T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Vekili Alvaro Rodriguez, AB Türkiye Delegasyonu AB Politikaları Program Müdürü Tsvetana Stoycheva, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer in katılımları ile “ Yeşil Gelecek ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı” konuları tartışıldı.

Amaç ve Kapsam

Gençlerin bilinçli bireyler olarak demokratik katılımcılık ilkesiyle güncel ve toplumsal konulara ilişkin farkındalık geliştirmesi ve sorunların çözümüne katkıda bulunması adına demokratik yöntem ve süreçlerin bilinirliğinin artırılması WALD tarafından teşvik edilmektedir. Buradan hareketle, E-parlamento oturumlarıyla, gençler arasında demokratik katılımcılığın arttırılması ve demokrasi bilincinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ışığında oluşturulması hedeflenmektedir. Geliştirilen E-parlamento modalitesiyle gençler, sürdürülebilir kentler, döngüsel ekonomi, çevre ve iklim değişikliği, iklim göçü ve toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliğin giderilmesi gibi güncel ve kendilerine dair konularda görüş ve önerilerini paylaşma imkânı buldular. 

Geleceğin liderleri gençler, şimdinin liderleri ile ortak bir zeminde buluşma imkânı elde edecektir. İnnovatif düşüncenin katkısıyla WALD E-Parlamento Gençlik Oturumları, yüz yüze ve çevrimiçi katılım ile sürdürülecektir. WALD E-Parlamento Gençlik Oturumları, hibrit yöntemle dünyanın birçok yerinden gençlere ortak bir platformda tecrübe paylaşımı olanağı sağlamaktadır. Bu sayede hem gençler arasındaki güncel toplumsal meselelere dair iletişimin artması sağlanacak, hem de küresel sorunların çözümüne farklı bakış açılarının getirilmesine katkıda bulundular. 

E-parlamento oturumları 2022-2023 yıllarında 12 oturum olarak planlanmıştır. Her oturum Türkiye’den gençlerin yüz yüze ve farklı ülkelerden gençlerin çevrimiçi katılımıyla düzenlendi. Her oturum bir SKA özelinde ve Türkiye’den bir kent ile ilişkilendirilerek gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede birincisi 12 Kasım 2021’de Yeşil Mutabakat ve Gençler alanında Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir. İkinci WALD E-parlamento Gençlik Oturumu ise SKA 11 – Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Kentler temasıyla İstanbul Türk Alman Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. 

Gençler hibrit olarak online ve yüz yüze katılım sağladılar. Uluslararası boyutta gençler, ABD, Belçika, Hollanda, Romanya’dan katılım sağladılar.