Suriye iç savaşının sadece Ortadoğu’da değil, dünyanın pek çok bölgesinde siyasal, ekonomik ve toplumsal etkileri gün geçtikçe derinleşmektedir. Bu süreçte savaşın en büyük mağdurları da ailelerinin yaşam mücadelelerinde ortak olmak zorunda kalan çocuklardır. WALD olarak, Sosyal Koruma Projesi kapsamında, özellikle kadınların ve çocukların sosyal izolasyonunu azaltmak, kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturmak, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla sürekli olarak etkinlikler ve çalışmalar düzenlemekteyiz. 

Mentörlük; öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları desteğin tüm yönleriyle ve doğru bir şekilde sağlanarak, öğrencinin istediği üniversite hedefine ulaştırılmasına katkı sağlama çalışmalarıdır. Temel amacı, sosyal uyumu güçlendirmek ve sosyalizasyonu sağlamak olan Mentorluk Projesi, gönüllü üniversite ya da lise gençlerinin, sosyal uyum sorunu yaşayan ya da sosyal izolasyonu mevcut olan çocuklar ile etkinlikler düzenlenmesidir. Mentörlük; öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları desteğin tüm yönleriyle ve doğru bir şekilde sağlanarak, öğrencinin istediği üniversite hedefine ulaştırılmasına katkı sağlama çalışmalarıdır. 

Sosyal uyum çerçevesinde sahada yaptığımız gözlemler ve danışanların geribildirimleri doğrultusunda mülteci çocukların sosyal izolasyon sorunu yaşadığı, takım çalışması ve iletişim becerileri konularında problem yaşadıkları belirlenmiştir. Bu doğrultuda, ilk olarak Avcılar Sosyal Koruma Masası ve Avcılar Belediyesi işbirliğinde, 24 ve 26 Nisan tarihlerinde mülteci ve yerel halktan çocuklarla “Hikaye Tasarla” ve “Haklar (Çocuk Hakları&Hayvan Hakları)” başlıkları altında  pilot uygulamalar yapıldı. Böylece çocuklar aktif iletişimler/ilişkiler kuracak ve sosyalizasyonları sağlanacaktır.  Toplamda üç hafta süren eğitimde, pilot uygulamalara ek olarak, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konu başlıkları işlendi. Uzman psikologlarımız, Avcılar Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı ve gönüllü stajyerler tarafından yürütülen projenin yaz boyunca devam ettirilmesini hedeflemekteyiz. 

2019 yılı içerisinde, yine bu doğrultuda Kâğıthane Sosyal Koruma Masası önderliğinde, mülteci ve yerel halktan öğrencilerle mentörlük çalışması gerçekleştirildi. Her öğrencinin özel olduğu gerçeğinden hareketle düzenlenen mentörlük çalışması, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ve Eğitim Yetenek Testi (SAT) sınavına hazırlanacak olan öğrencilerin sınav formatı hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu formata göre sınava hazırlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli lise son sınıf öğrencilerinin yurtdışındaki öğretim kurumlarından aldıkları mezuniyet belgeleri veya Türkiye’de Geçici Eğitim Merkezleri’nde okuyan öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında denklik koşulları hakkında bilgiler verildi.

Katılımcılara Sosyal Koruma Projesi hakkında bilgi verilmesi ile başlayan toplantı, Suriyeli öğrenciler ile benzer zorlukları yaşamış mezun gençlerin, her iki tarafı besleyecek bir öğrenme ilişkisi dahilinde bir araya gelerek, kariyer ve iş hayatında edindiği bilgi, beceri ve deneyimleri Suriyeli öğrenciler ile paylaşmaları ile devam etti. Üniversite hayatına geçiş aşamasında olan öğrencileri bu döneme hazırlarken, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim, kaynaklarla buluşabilmelerine destek olmak, kendilerini tanıyarak, özgüvenlerini ve kariyer bilincini arttırarak, kendilerini yöneten bireyler olabilmelerine yardımcı olmak esas alındı.

Etkinliğin sonunda, öğrenciler geleceğe yönelik hedef belirleme konusunda deneyimlerin paylaşılması ve bilgi paylaşımlarının kendilerine çok katkı sağladığını ve düzenli olarak bir araya gelmek istediklerini dile getirerek günü sonlandırdı.

Bu doğrultuda yine, Avcılar Sosyal Koruma Masası önderliğinde düzenlediğimiz Mentörlük Çalışması da 2019 yılında tamamlandı. Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Raha Hamidi, WALD uzman psikolog ve tercümanları eşliğinde düzenlene etkinlikte; internet bağımlılığı bilgilendirmesi, hikâye tasarlama, resim analizleri gibi her hafta farklı bir etkinlik düzenlenerek, çocukların aktif ve etkili iletişim kurması üzerine çalışmalar yapıldı.

Toplamda 4 hafta süren çalışmada; uzman psikologlarımız tarafından, çocukların, takım çalışması, yardımlaşma, grup oyunlarında sırasını bekleme, arkadaşının sözünü kesmeme, sorumluluk sahibi olmak, iletişimde cesaretli olmak, daha iyi dinlemek ve kendini ifade ederken daha açıklayıcı olmak gibi beceriler konusunda ilerleme kaydettikleri gözlemlenmektedir.