Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından “Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı ve Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Destek Programı” kapsamında yürütülen “Gençlik Katılımı için İşbirliği Projesi”, 15 Ekim 2014 tarihinde faaliyetlerine başlayarak 14 Ekim 2015 tarihinde sonlandı. Projenin ortakları; Intercultural Communication and Leadership School (ICLS), Zeytinburnu Belediyesi ve Bağcılar Belediyesidir.

Projenin faaliyetlerinden biri olan Gençlik Katılımı Araştırma Raporu'nun çalışmaları Prof. Dr. Murat Kasımoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Bu çalışma özellikle değişen ve gelişen dünyada temel dinamikleri oluşturan gençlerin karar mekanizmalarına katılımını analiz etmektedir. Hızlı değişim ve sürekli farklılaşan koşullar nedeniyle bu tür çalışmaların sürekli olarak yapılması ve periyodik olarak da tekrarlanmasına ihtiyaç vardır.

Özellikle Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) gelişmesi ve gençlerin katılımını teşvik edici etkin yönetim sistemleri kurmaları ve gençlerin toplumdaki temsiliyet güçlerini arttırarak oy verme ve siyasi kampanyalara katılmanın sadece birer anayasal haktan ibaret olmadığının anlaşılması açısından bu çalışmaların büyük yararının olduğu düşünülmektedir.

Gelişen modern yönetim yaklaşımları ile gençlik katılımının sürdürülebilirliğinin sağlanması güçlü bir eğitim sisteminden, kurumsal örgütlenmelerin artmasından, güçlü ekonomik ve finansal altyapıdan, esnek mevzuatlardan, gelişmiş teşvik sistemlerinden, ileri iletişim teknolojilerinin kullanılmasından ve modern katılımcılık modellerinin geliştirilmesinden geçmektedir. Gençler ile etkin ilişkiler kuran politika yapıcılar geliştirdikleri kurumlar ile kalıcı bir başarı ve ekonomik kalkınma yakalayabilmektedir. Dinamik ve yenilikçi bir yapıya sahip olan gençlerin görüşlerini dikkate almayan politik yapılar, ne kadar makro ve mikro düzeyde ileri söylemlerde bulunurlarsa bulunsunlar ve ne kadar rasyonel bir sistem kurarlarsa kursunlar ekonomik kalkınmada gelişmiş ülkeler arasında rekabet üstünlüğü elde edemezler. Bir ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlar aile birimleri gençleri anlayarak katılımcılıklarını arttıracak faaliyetler yaparak etkin bir işbirliğinin etkin bir işbirliğinin olduğu bir model geliştirmelidir. 

Katılım süreçlerinin modellenmesinin büyük önem taşıdığı yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Bu çalışma politik karar verme süreçlerinde gençlik katılımının niteliğini ve düzeyini farklı açılardan ele almaktadır. Ayrıca elde edilen bulgular çerçevesinde Avrupa ve Türkiye gençlerinin motivasyonları ve katılımcılıkları karşılaştırılarak ne tür alanlarda örgütlenmeler geliştirilmesi gerektiğine ilişkin temel ilkeler belirlenmiştir. 

Gençlik katılımı için yapılan bu tür çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde stratejiler oluşturmak, birçok noktada büyük faydalar sağlamaktadır. Birinci olarak gençlerin temel beklentileri ve ihtiyaçlarının neler olduğu daha doğru bir şekilde ortaya konulmaktadır. İkinci olarak; Devlet ilgili kurum ve kuruluşların arasındaki ilişkiler daha kurumsal ve güvenli yapılar üzerine kurulmuş olmaktadır. Üçüncü olarak ise; bu çalışmalar sonucunda; yapıların kendilerini geliştirmelerine yönelik uygulamalar başlattıkları görülmektedir. Böylece çok daha çağdaş, çok daha sivil katılıma duyarlı, iletişim ağının güçlü olduğu bir yapı ortaya çıkmaktadır. Gençlerin katılımı ve katılım fırsatları ile ilgili yapılan alan çalışmasına 1170 kişi katılım sağlamıştır. Bu anketler cinsiyet, yaş, uyruk, eğitim durumu, doğum yeri, STK üyeliği ve süresi, aktivist olma ve süresi, karakter ve kültür ile çevredeki gençlik katılımı, işbirliği politikası süreci ve gençlerin karar alma sürecinden dışlanmasıyla ilgili olarak gençlerin düşüncelerini ve yaklaşımlarını ortaya koymaktadır.