Yerel sorunlara yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümler üretmek adına WALD olarak 1993 yılından bu yana çalışmalarını hassasiyetle sürdürmekteyiz. Projeler üreterek daha iyi bir dünya oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda son yılların en önemli konularından biri olan çevre de gündem maddelerimiz arasında yer almaktadır. 

Proje ile Ne Amaçlıyoruz?

Projenin genel amacı geleceğin karar vericileri olacak genç girişimci liderlerin,  demokratik katılım kapasitesini artırmak ve onlara “AB Yeşil Düzen” zihniyetini kazandırmak olacaktır.

Bu çerçevede yapacağımız çalışmalar;

AB Yeşil Düzen İttifakı çıktılarının kitap olarak hazırlanması ve gelecekteki karar vericileri olacak girişimci genç liderlerin farkındalığının arttırılması.

Karar vericilerin “Yeşil Düzen” uygulamaları ile ilgili olarak kendi ihtiyaç analizlerini, sunumlarını ve çözümlerini yapabilecekleri bir tartışma ortamı oluşturmak için gençlik konseyleri, gençlik meclisleri, forumları ve toplantılarını oluşturmak.

Bir dizi eğitim ve faaliyetle Avrupa'nın gelecekteki karar vericilerinin demokratik katılım kapasitelerini artırmak, farkındalıklarını oluşturmak ve  yeni çözüm önerileri sağlamak.

Yeşil Düzen İttifakı’nın temel kavramlarını uygulamak için bilgi ve iletişim teknolojileri oluşturmak.

Projeye dört partner ülkeden “Türkiye, Belçika, Makedonya, Romanya” toplamda 100 faydalanıcı projeye katılım sağlayacaktır. (Her ülkeden 25 Genç) 

Projenin Çıktıları  

Gençlerin sivil katılımını artırmaya yönelik olarak; aktif vatandaşlık, demokratik katılım kapasitesini arttırmak ve farkındalık oluşturmak için çözüm önerilerini geliştirmek.

Eğitimler, etkinlikler ve faaliyetler aracılığıyla gelecekteki karar vericilere “Yeşil Anlaşma” zihniyetini kazandırmak.

Gençlere, yerel yönetim politikalarının uygulama adımlarını öğretmek.

"Yeşil Düzen İttifakı” hedeflerinde “bilgi ve iletişim teknolojileri” aracı oluşturmak ve bu hedefleri günlük eylemlerle ilişkilendirerek basitleştirmek.

Girişimci genç lider adayları ve ortaklar arasında network ağı ve işbirliği oluşturmak (Aplikasyon oluşturulması)

E-Parlemento sistemi ile farklı ülkelerden geleceğin karar vericileri olacak gençlerin katılacağı tartışma platformunun oluşturulması.