Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Bakanlığı ile Türk Ulusal Ajansı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca finanse edilmiş olan Eylem 5.1. başlıklı “Gençlerin Bakışıyla Yönetim Modelleri: Başkanlık, Yarı Başkanlık, Parlamenter Sistem ve Partili Cumhurbaşkanlığı Projesi”; sekiz bölge toplantısı ile birlikte 81 ilde gerçekleştirilen “Gençlik Buluşmaları”nın ardından, 23-27 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara’da yapılan “Ulusal Zirve Kapanış Toplantısı” ile sona ermiştir. Zirveye dönemin TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve dönemin İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ve WALD Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Taşkesenlioğlu katılmışlardır. 

Gençlerin Bakışıyla Yönetim Modelleri: Başkanlık, Yarı Başkanlık, Parlamenter Sistem ve Partili Cumhurbaşkanlığı Projesi kapsamında gençler Türkiye genelinde İstanbul ile birlikte sekiz ayrı bölgede düzenlenen bölgesel toplantılarla konuyu müzakere ederek, fikirlerini ortaya koymuşlardır. Türkiye’nin 81 ilindeki üniversitelerde gerçekleştirilen arama konferansları ve sosyal medya üzerinden yayınlanan anket çalışmaları ile ülke genelinde, farklı düşünce yapılarına sahip gençlerin projeye katılmaları sağlanmıştır. 

Böylece; ülke genelinde gençlerin Yönetim Modelleri üzerine fikirleri ve katkıları alınarak tüm bu sonuçlar, Ulusal Zirve Kapanış Programı’nda katılımcılar ve Kamuoyu ile paylaşılmıştır. Proje süresince, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sekiz toplantı gerçekleştirilmiş ve Türkiye genelinde toplamda 500 gencimiz bu toplantılara katılarak konu hakkındaki görüşlerini belirtmişlerdir. Tüm bu çalışmaların ardından “Ulusal Zirve Sonuç Bildirgesi” hazırlanarak, kamuoyu, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılmıştır. 

ULUSAL ZİRVE SONUÇ BİLDİRGESİ

1.Benimsenen yönetim modeline göre kuvvetler ayrılığı net olmalıdır.

2.Seçim barajının ülkemizde bu kadar yüksek olması toplumun her kesimin temsilinde yetersiz kalmaktadır. Bu da demokrasinin ruhuna zıt düşmektedir. Özellikle çoğunlukçu demokrasinin egemen olduğu ülkelerde seçim barajı yüksektir. Çoğulcu demokrasi/ çoğunluğun yönetimiyle azınlıkta kalanların hakları arasında bir denge kurulması gerektiğini savunur. Bundan dolayı toplumun her kesiminin temsil edilebilmesi için ilk olarak seçim barajının düşürülmesi gerekmektedir.

3.Toplumun ihtiyaçlarının bölgesel olarak daha gerçekçi bir şekilde belirlenmesi için yerel yönetimlerin yetki bazlı güçlendirilmesi gerekir.

4.İnsan haklarını esas alanı eşitlikçi ve özgürlükçü sivil bir anayasa oluşturulmalıdır.

5.İnsan hakları, demokrasi ve yönetim modelleri konularında eğitim müfredatlarının içeriklerinin doldurulması, farkındalık yaratacak metotların örgün öğretime adapte edilmesi mühimdir.

6.Oluşturulacak olan siyasi partiler yasasında, milletvekillerinin halka karşı sorumlu olması belirtilmelidir. (Halk kendi milletvekilini denetleyebilmelidir.) Ayrıca siyasi parti yasalarında kadınlara, engeli olan bireylere ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınmalıdır.

7.Görev üstlenecek kabine üyeleri; görevlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri için alanında uzmanı gerekli bilgi ve tecrübeye sahip kişilerden seçilmelidir.

8.Yönetim modeli gözetmeksizin cumhurbaşkanı veya devlet başkanı çoğunluğu değil/ çoğulculuk anlayışını benimsemelidir.

9.Toplumu meydana getiren bireyler arasında oluşabilecek çatışma ve kutuplaşmayı engellemeye yönelik tedbirler alınmalıdır.