IKEA Türkiye ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından finanse edilen “Çocuk Dostu Şehirler Projesi” Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB),  ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) işbirliği ile 2014-2015 yılları arasında yürütülmüştür. Proje, çocuk dostu politikalar ve programlar geliştirilmesi ve çocuk dostu mekânlar oluşturulması konusunda belediyelere destek vermek amacıyla Mersin ve Manisa Büyükşehir, Bitlis, Giresun, Kırklareli/Lüleburgaz, Yüreğir, Ankara/Mamak, Erzurum/İspir, İzmir/Bornova ve Şanlıurfa/Eyyübiye Belediyelerinde uygulanmıştır.

Kentlerde yapılan toplum temelli kent analizlerinin sonuçlarına göre çocukların kent kararlarına katılımını destekleyen ve yaşadıkları kentlerdeki oyun alanlarını geliştirecek eylem planları geliştirildi. Toplum temelli kent analizleri her kentte genç gönüllü çocuk savunucuları tarafından yapıldı. Bu sonuçlara göre; katılım ve yurttaşlık başlığı altındaki ifadelerde bütün kentlerde ortalamanın altında puanlanmıştır. Katılım ve yurttaşlık başlığı altında özellikle çocukların, ergenlerin ve ebeveynlerin kent kararlarına, belediye bütçesine, çocuklarla ilgili projelere  katılımı ve görüş bildirmesinin çok düşük olduğu belirlenmiştir. Bunun sonucunda; 9 kentte çocuk meclisi yapılarının güçlendirilmesine destek olunması kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda 22-25 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen "Çocuk Hakları ve Katılımı Eğitimi" yedi kentten çocuk ve yetişkin temsilcilerin katılımı, bir kentten de yetişkin temsilcilerin katılımı ile düzenlenmiştir. KAtılımcıların listesi Ek-1 de paylaşılmıştır.

Bu eğitimin amacı, kentlerde bulunan çocuk meclislerinin kapasitesini güçlendirmekve çocuk meclisi olmayan kentlerde çocuk meclisi kurulmasını desteklemek olarak planlanmıştır. Eğitim Programı, bu amaca yönelik olarak interaktif bir şekilde planlanmıştır. İlk olarak katılım, haklar ve çocuk meclisleri konularında bilgilenen çocuk ve yetişkin katılımcılar, eğitimin sonunda kendi kent planlarını yaparak, çalışmalarını eylem planına dönüştürdüler. 

Birleşlmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen "Çocuk Hakları Sözleşmesini" buradan indirebilirsiniz.