Yabancıların Türkiye'de İş ve Yaşam Rehberi

Türkiye ekonomisi, son 14 yılda kaydettiği istikrarlı büyümeyle üstün dünya ülkeleri arasında bir performans sergilemiştir. Sağlam bir makroekonomik strateji, tutarlı finans politikaları ve köklü yapısal reformlar, bir yandan Türkiye’nin ekonomisini küreselleşen dünyaya entegre etmesini sağlarken bir yandan ülkeyi doğrudan yabancı yatırım (DYY) ile bölgesinin liderlerinden biri konumuna taşımıştır. Türkiye’de çalışmak ya da ikamet etmek isteyen yabancıların çalışma ve ikamet izni alabilmeleri için gerekli evraklarla birlikte ilgili Türk makamlarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Türkiye’de istihdam edilecek yabancıların çalışma iznine ilişkin usul ve esaslar eğitim, ev hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm, havacılık, eğlence sektörleri ve diğer sektörlerin yanı sıra doğrudan yabancı yatırımlar, özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar, mesleki hizmetler ve irtibat büroları için farklılık göstermektedir. Öte yandan, yabancılara yönelik ikamet izinleri Türkiye’deki taşınmaz mülkiyeti durumu ile ticari bağlantı veya iş kurma amaçları esas alınarak da düzenlenmektedir.