Zoru Sevmek! Her Hayır, Her Engel Bir Fırsattır...

 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD); Pendik Kaymakamlığı ve Ashley Community Housing (ACH) işbirliğinde 29 Kasım 2022 tarihinde çevrimiçi olarak “Mülteci ve Göçmen Girişimciliğinin Mevcut Durumu, Sahada Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Önerilerinin Alınması ve Yeni İşbirliği Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı”nı düzenledi. 

Yerel ve uluslararası birçok kurum temsilcilerinin katıldığı çalıştay; Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ve WALD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Duman’ın konuşmaları ile başladı. Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya konuşmasında “Girişimciliğin bir yandan mültecilerin ve göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırırken, bir yandan da misafir oldukları toplumun ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaktadır” dedi. Dr. Kaya ayrıca;  göçmen girişimciliğinde kapsayıcı, etkin, erişilebilir ve sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi oluşturma gayesi içerisinde olduklarını belirtti.

WALD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Duman’da katılımcılara hitabında; “İnsani yardım boyutundan çıkılarak mültecilerin eşit ve adil bir şekilde iş hayatına erişiminin sağlanması, güçlü ve sürdürülebilir sistemlerin hakim kılınması için tüm bireylerin refahına ve uyumuna katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi. Dr. Duman konuşmasının ilerleyen bölümünde ise, mültecilerin yerel ekonomiye katılımının, bulundukları ülkelerin ekonomik olarak kalkınmasında ve üretim mekanizmalarının güçlenmesinde etkin rol oynayacağının önemine vurgu yaptı. 

İnsani Gelişme Vakfı (INGEV) İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Berk Çoker’in moderatörlüğünde devam eden çalıştayda; ILO, UNDP, TEPAV, Building Markets, HABİTAT, Erguvan Derneği, İltica ve Göç Araştırmalar Merkezi (İGAM), ASSIAD Arap Sanayi ve İşadamları Derneği, TÜRKKONFED, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi temsilcilerinin gerçekleştirdikleri sunumlar ve tecrübe aktarımları, programın ana çıktılarını oluşturdu.

 

Mülteci ve göçmenlerin gittikleri ülkelerin üzerinde bir yük olarak görülmesinden ziyade bilgi, birikim, tecrübe ve kültürleri ile bir katma değer olarak görülmesi, çalıştayın ana temasını oluşturdu. Bu amaçla, yerel kalkınma boyutunda mülteci girişimciliğinin önündeki engeller ele alınarak sürdürülebilir çözüm önerileri geniş katılımcı kitlesi ile farklı perspektiflerde tartışıldı.