İstanbul'da Gerçekleşen Koruma Diyalogları Mültecilerin Ekonomik Katılımına Odaklandı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından düzenlenen "Koruma Diyalogları II" adlı etkinlik, 14-15 Aralık tarihlerinde; Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD)’nın yanı sıra; özel sektör, kamu kurumları, BM Ajansları, mülteci odaklı kuruluşlar, girişimci mülteciler, STK'lar, akademi, kooperatifler, belediyeler, uluslararası kuruluşlar ve uzmanlarını bir araya getirdi.

Kurulan diyaloglar, ülkeleri terk etmek zorunda bırakılan ve korumaya ihtiyaç duyan bireylerin, koruma ve ekonomik katılım konularında ortak bir anlayış geliştirmeyi amaçladı. Etkinlik, mültecilerin ekonomik katılımına yönelik girişimleri, iç görüleri ve önerileri paylaşmak amacıyla düzenlenen bir dizi toplantı eşliğinde gerçekleşti.

İki gün süren etkinlikte katılımcılar; mültecilerin geçim kaynaklarına erişimi, kendine güveni ve dayanıklılığının güçlendirilmesi gibi konuları ele alarak sürdürülebilir çözümler bulma hedefini taşıdı.

Geçim Kaynaklarına Erişim:

Mültecilerin iş dünyasına entegrasyonu ve kendi geçim kaynaklarını oluşturabilme konularında paydaşlar arasında fikir alışverişi yapıldı. İş dünyasındaki fırsatlar, eğitim imkânları ve meslek edindirme programları ele alındı.

Kendine Güven ve Dayanıklılık:

Mültecilerin sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi için psikososyal destek, eğitim ve toplumla bütünleşme stratejileri tartışıldı. Katılımcılar, mültecilerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için çeşitli yöntemleri değerlendirdi.

Sürdürülebilir Çözümler:

Diyaloglar, mültecilerin uzun vadeli ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak adına sürdürülebilir çözümleri ele alarak, özel sektör, kamu ve sivil toplumun işbirliği yapma potansiyelini vurguladı.

 

Etkinliğin sonunda, alınan kararlar ve ortaya çıkan önerilerin, mültecilerin ekonomik katılımını destekleme yönünde atılacak adımların temelini oluşturacağı belirtildi. BMMYK, bu tür diyalogların devam ederek mültecilerin yaşamlarını iyileştirmek adına daha fazla işbirliği ve çözüm üretme fırsatları sunacağını belirtti.