Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı...

WALD olarak yürütücülüğünü üstlendiğimiz “Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi” geleceğin karar alıcısı olan gençlerin yaşadıkları toplumda karşılaştıkları çevresel sorunların yerel düzeyde çözümünde nasıl aksiyon alabilecekleri sorusu üzerine temellendirilmiştir. Erasmus+ Stratejik Ortaklık Programı kapsamında fonlanan projemizin ortaklarını Belçika’dan European Academy of the Regions (EAR-AER), Kuzey Makedonya’dan ZIP Enstitüsü ve Romanya’dan E-CIVIS oluşturmaktadır. 

Projemiz kapsamında özellikle gençler arasında farkındalık oluşturmak amacıyla her vatandaşın yeşil mutabakat kavramlarını kolaylıkla kavrayabileceği “Yeşil Mutabakat Kılavuzu” ile bireylerin günlük eylemleri ve bu eylemlerin çevreye etkilerini ölçümlemeye yönelik geliştirilen aplikasyon projenin ana çıktısı olarak geliştirilmiştir.

İstanbul’da 5-11 Eylül tarihleri arasında Yeşil Mutabakat ve Aktif Vatandaşlık” üzerine gerçekleştirilen eğitim ise projemizin bir diğer önemli ayağını oluşturmaktadır. Proje partneri olan; Belçika, Romanya ve Kuzey Makedonya’dan katılımcı gençler İstanbul’a gelerek “Aktif Vatandaşlık, Demokratik Katılım ve Yeşil Mutabakat” konularını üzerine hem teorik hem de pratik bilgileri deneyimlemişlerdir. Altınbaş Üniversitesi’nin değerli akademisyenleri teorik bilgiler ile eğitimi zenginleştirirken Bağcılar Belediyesi’nde görev yapan konu ile ilgili uzmanlar ise Bağcılar ilçesi özelinde sundukları çevreci hizmetler ve politikalarla deneyimlerini paylaştılar.