YEŞİL BİR GELECEK İÇİN AVRUPA GENÇLİK İTTİFAKI PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI BALIKESİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yeşil Bir Gelecek için Avrupa Gençlik İttifakı Projesi’nin açılış toplantısı, 12 Kasım 2021 tarihinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Adrina Hotel’de gerçekleştirildi. Belediye başkanlarının yanı sıra, üst düzey AB ve BM temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte, hem Yeşil Mutabakat’ın içeriği ve hedefleri tartışıldı, hem de e-parlamento uygulaması aracılığıyla üniversite öğrencilerinin bu konudaki soruları cevaplandı. 

Etkinliğin açılışında konuşan WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DUMAN Kalkınma Devrimi’nin çevre dostu, havayı, suyu, toprağı koruyan, diğer canlıların haklarına saygı gösteren bir model olduğunun altını çizdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel YILMAZ ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek projenin özellikle gençler arasında çevresel farkındalık yaratmasını umduğunu dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, sera gazı emisyonların azaltılmasına, yeşil enerji yönetimine, bisiklet yolu ağının artırılmasına, atık suların geri kazanımına ve iklim değişikliğine uyumlu birçok projenin uygulanmasına devam ettiklerini ifade etti. 

Açılışta dinleyicilere hitap eden bir diğer konuşmacı Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet NARLI ise gençlerin çevresel farkındalıkla ilgili etkinliklere katılımlarının önemine değinerek, Yeşil Mutabakat gibi küresel gündemlerin esas uygulayıcılarının gençler olduğunun altını çizdi. Açılış oturumunun son konuşmacısı T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü KARATEPE ise gençlerin bir amacı olması gerektiğini ifade ederek ancak amacı ve hedefi olan bir gencin değişim yaratabileceğini söyledi.

Daha sonra gerçekleştirilen tematik oturumlarda ise Yeşil Mutabakat farklı yönleriyle tartışıldı. Programın ana tema konuşmaları oturumunun ilk konuşmacısı olan AB Türkiye Delegasyonu AB Politikaları Program Müdürü Tsvetana STOYCHEVA, Yeşil Mutabakat’ın sadece bir çevre anlaşması değil, bir kalkınma stratejisi olduğunu vurguladı. Oturumda konuşan BM Türkiye Mukim Koordinatörü Vekili Alvaro RODRIGUEZ ise Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı TBMM’den geçirmesine vurgu yaparak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin çevresel farkındalık noktasında atacakları adımların önemine değindi.

Ana tema oturumunun ardından gerçekleştirilen Yeşil Mutabakat ve Yerel Yönetimler başlıklı birinci oturumun moderatörlüğünü yapan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Dr. Birol EKİCİ, küresel gündemlerin uygulanmasında yerel yönetimlerin en etkili aktörler olduklarının altını çizerek “Küresel düşün, yerel hareket et.” yaklaşımının önemini ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel YILMAZ, yerel yöneticilerin bir denge unsuru olduklarını ifade ederek, çevreye ilişkin ihlallerin önlenmesinde yasalar ve cezalardan ziyade, toplumsal tepkilerin etkili olduğunu dile getirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ne göre son 30 yılda pek çok üye ülkede eşitsizliklerin yüksek seviyelere ulaştığını söyleyerek COVID-19 pandemisi nedeniyle görünümün daha kötüleştiğini söyledi. Beykoz Belediye Başkanı Murat AYDIN ise “Doğaya Destek Sizden, Buz Pateni Biletiniz Bizden Projesi” hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Oturumun son konuşmacısı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım SEZER de gençlerin projede katılımının önemine dikkat çekerek Gölcük Belediyesi aracılığıyla proye dahil olan gence teşekkür etti.

Yeşil Mutabakat Çerçevesinde Sürdürülebilir Tarım başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü T.C. Tarım ve Orman Bakan Danışmanı Kamil TABAK yaptı. Kentlerin yerleşim alanlarına dönüşmesiyle kentlerde tarımsal faaliyetlerin de hız kazandığını söyleyen Tabak, insan ve çevre arasaındaki ilişkinin tarihsel gelişimini ele aldı. Ramallah Belediye Başkanı ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Musa HADID, Filistin’deki işgal koşullarına dikkat çekerek mevcut durumun bölgede tarımsal üretimi etkilediğini söyledi. FETUR Program Destek ve Proje Koordinatörü FAO Temsilcisi Mehmet TARAKCIOĞLU, gıda sistemlerine ilişkin genel kavramsal terimlere değindi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih SATIL ise “Balıkesir’de Sürdürülebilir Tarım Çerçevesinde Organik Tarım ve Jeotermal Seracılık” başlığıyla gerçekleştirdiği sunumunda iklim değişikliği ve şehirleşme ile birlikte toprak ve su kaynaklarında yaşanan sorunlara ve dünyada artan gıda talebine dikkat çekti. Oturumun son konuşmacısı olan Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlkay GÖK, iklim ve coğrafik koşulların yöresel yemekler üzerindeki etkisine işaret etti.

 

 

Etkinliğin son oturumu Yeşil Gelecek için Avrupa Gençlik İttifakı Projesi” başlığıyla, WALD Proje Koordinatörü Dr. Nuriye NİĞDELİOĞLU HAPPANİ moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumun ilk konuşmacısı European Academy of the Regions (Belçika) Başkan Yardımcısı Dr. Ionica ONCIOIU sunumuna kurum çalışmalarını tanıtarak başladı. Yeşil Mutabakat’ın temel unsurlarına değinen Oncioiu, bu belgenin yalnızca bir çevre dokümanı değil, enerjiden sosyal içermeye, ulaşımdan tarıma kadar birçok alana temas eden geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu vurguladı. Asociata E-Civis (Romanya) Başkanı Ana-Maria STANCU ise projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek özellikle Yeşil Mutabakat El Kitapçığı ile birlikte projenin diğer çıktısı olan Yeşil Mutabakat Telefon Uygulamasının hazırlık süreçlerini heyecanla beklediğini ifade etti. Programa ZIP Institute (Kuzey Makedonya) temsilen katılan Jovana GJEKANOVIKJ Yeşil Mutabakat El Kitapçığı’nın hazırlanma sürecindeki katkılarını dinleyicilerle paylaştı. Oturumun ve programın son konuşmacısı olan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun DİNDAR, sözlerine bu projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Projenin akademik koordinatörlüğünü de yürüten Dindar, Yeşil Mutabakat El Kitapçığı hazırlıklarındaki son durumu paylaştı.