Yenilikçi ve Girişimci Kadınların Desteklenmesi Projesi Başlıyor!

Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başaran ülkeler arasında yerini alabilmesinin yolu, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinden geçer. Diğer yandan günümüz dünyasında ortaya çıkan gelişmeler, insani değerlerin yaşatılması ve güçlendirilmesini önemli kılmaktadır. Bu nedenle, kadınların güçlenmesinin önemini sadece cinsiyet temelli bir anlayışla açıklamak, gelecek nesilleri büyütme, yetiştirme ve aileye güç katma değerini göz ardı etmek mümkün değildir. Kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması; aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece önemli bir hedeftir. 

WALD olarak toplumsal alanda kadınların güçlendirilmesi, insan onuruna yakışır bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri, eğitim, bilim, siyaset, ekonomi gibi alanlarda hak ettikleri yeri alarak, bu alanlardaki çalışmalara değer katmaları amacıyla, çeşitli kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütüyor, toplumun bu alanda bilinçlenmesini önemsiyoruz.  Bu doğrultuda WALD olarak, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR), Gaziosmanpaşa ve Sultangazi Belediyeleri işbirliği ile her iki bölgede “Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi’ni” pilot olarak uygulamaya başlıyoruz. 

Kasım 2020 tarihinde başlayacak olan proje dahilinde kadınlar tarafından mutfak ve dikiş atölyelerinde üretim gerçekleştirilmesi, üretilen ürünlerin dijital pazarlarda ve yerel yönetimlerin desteğiyle oluşturulacak pazar noktalarında satışa sunulması planlanıyor. Bu Proje ile kadınların yeteneklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesini aynı zamanda, ekonomik ve sosyal anlamda bütünleşmelerini amaçlıyoruz.