YENİ KENT EKONOMİ MODELİ “KAR TANELERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ LANSMANI”

Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başaran ülkeler arasında yerini alabilmesinin yolu, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinden geçmektedir. Diğer yandan günümüz dünyasında ortaya çıkan gelişmeler, insani değerlerin yaşatılması ve güçlendirilmesini önemli kılmaktadır. Kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması; aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece önemlidir. Gelişmiş dünya ekonomileri çerçevesinde kadın istihdamı ve girişimciliğinin yerel ekonomilerde güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Kadınların yerel işgücü piyasalarında dezavantajlı bir konuma olmaları, beşeri sermaye eksiklikleri, mesleki yeterliliklerinin olmaması ve sosyo-kültürel engeller kadının çalışma yaşamına katılımını sınırlamaktadır.

Bu çerçevede Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde 2019 yılında temelleri atılan Yeni Kent Ekonomi Modeli “Kar Taneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Lansmanı”  28 Mart 2022 tarihinde üst düzey davetlilerin katılımı ile Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Program açılışında katılımcılara hitap eden WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DUMAN konuşmasında “Daha verimli üretim ve tedarik zincirlerinin oluşturulmasında, doğaya ve insana zarar vermeyen malzemelerin kullanımını teşvik eden kooperatifçilik faaliyetlerinin güçlendirilmesini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış programına; Milletvekilleri Fatma Betül SAYAN KAYA ve İffet POLAT, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan HATİPOĞLU, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin USTA ve ilçe belediyeleri Başkan Yardımcıları ile çok sayıda davetli katılım sağladı. 

Kooperatiflerin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla yerel yönetimler ve özel sektör tarafından desteklenmesine vurgu yapılan lansmanda WALD, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı. Bu çerçevede uluslararası üretici bir firma ile organik sabun üretimi ve uluslararası pazarlara giriş noktasında iş birliği başlatıldığının bilgisi de paylaşıldı.