WALD ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Arasında İşbirliği Fırsatları Değerlendirildi

İnsan onurunu temel alarak, insan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınmasını sağlamak ile hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesini temin etmek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek amacıyla kurulan Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman 19 Kasım 2020 tarihinde çevrim içi toplantıda bir araya geldiler.

Kurumların çalışmaları ve organizasyon yapıları ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda; TİHEK Başkanı Süleyman Arslan; “Kurumlar arası iş birliğini önemsiyoruz. Toplumda halkın savunuculuğunu yapma ve insan haklarının geliştirilmesi için çalışmaların yapılması son derece önemli, aynı zamanda da gereklidir” dedi. WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ise konuşmasında; “WALD ve TİHEK arasında başlatılacak olan bu iş birliğinden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu öncelikle ifade etmek isterim. Katılımcı demokrasi anlayışı ile kent konseyleri özelinde faaliyetler, farklı illerde farkındalık ve eğitim programları ile insan haklarının güçlendirilmesi konularında değerli çalışmalar gerçekleştirebiliriz” ifadelerine yer verdi.