WALD, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İSTANBUL EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, UNCHR işbirliğinde ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) olarak katkı sunduğumuz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4.Ulusal Eylem Planı kapsamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı yapıldı. 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4.Ulusal Eylem Planı kapsamında 19-20 Ocak 2022 tarihlerinde yargı mensupları,  ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, uluslararası kuruluşlar ve WALD’ın katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İstanbul Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda; mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin kolaylaştırılması, şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, şiddetle topyekûn mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması hedeflendi. 

Yoğun katılımlı dört oturumda gerçekleştirilen 2022-2025 yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı’nda; Adalete Erişim ve Mevzuat, Politika ve Koordinasyon, Koruyucu Önleyici Hizmetler, Toplumsal Farkındalık, Mülteciler konuları ele alındı. İki gün süren çalıştay yapılan değerlendirmelerin sunum ve raporlanması ile sona erdi.