WALD E-Parlamento Oturumlarında Gençler ve Liderler Küresel Gündem Ekseninde Buluştular

Sürdürülebilir bir yaşamın inşası için görüşlerin paylaşıldığı WALD Uluslararası E-Parlamento Gençlik Oturumu; bugünün liderleri ile geleceğin lderlerini, farklı bakış açılarını geliştirmek amacı ile ortak bir zeminde buluşturdu…

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak; gelişen teknolojilerin demokratik alanlara adapte edilmesi ve gençlerin bu alanda katılımcılığının artırılması amacıyla oluşturduğu ve gençlerin liderlerle bir araya gelmesine olanak tanıyan WALD Uluslararası E-Parlamento Gençlik Oturumlarının üçüncüsü, ‘Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Tarım ve Biyoçeşitlilik Küresel Forumu’ çerçevesinde 27 Mayıs 2022 tarihinde Konya’da gerçekleştirdik.

WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DUMAN’ın moderatörlüğünü yaptığı; WALD, BM Türkiye, Konya Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim temsilcileri, Konya Selçuk Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri ile birlikte çok sayıda uluslararası davetlinin katıldığı WALD E-Parlamento Gençlik Oturumunda, Türkiye, Almanya, Belçika, Kuzey Makedonya, Romanya, İsveç, Filistin, Lübnan ve Ürdün’den geleceğin lideri olmayı hedefleyen gençler hibrit ortamda biraraya geldiler. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim” ile “SKA 13: İklim Eylemi”nin tartşmaya açıldığı  WALD Uluslararası E- Parlamento Gençlik Oturumu; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DUMAN’ın açılış konuşması ile başladı. DUMAN konuşmasında. “WALD olarak hedefimiz; sürdürülebilir yaşam alanlarının yerelleştirilmesi, gençler tarafından benimsenmesi ve sürdürülebilir kültürün  inşa edilmesi adına çalışmalarımızı daha çok gencimizin katılımı ile genişleterek sürdürmektir. Sürdürülebilir şehir şehir yaratma olgusu enerji, ulaşım, yaşam standartlarının arttırılması, doğal kaynakların ve çevrenin korunması ile elde edilebilmektedir. Özellikle gençlerin sürdürülebilir yaşam pratiklerini, hem bireysel hem de toplumsal ölçekte benimsemelerini ve uygulamalarını önemsiyoruz.” ifadelerinin altını çizdi.

Geleceğin lideri olmayı hedefleyen gençler oturumda; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Dönem Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro RODRIGUEZ ve Maldivler Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mohamed Hussain SHAREEF’le bir araya geldiler. Liderler; gençlerden gelen, yerel, ulusal ve küresel boyutlardaki üretimin daha verimli ve iklim değişikliğine dirençli olması, biyoçeşitliliğin korunması ve sorumlu tüketim ile toplumun bilinçlendirilmeleri ile ilgili sorularını cevapladılar.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim” ile “SKA 13: İklim Eylemi”ne ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumda; tüketim alışkanlıklarının kültürel değerlere göre şekillendiğindiğine dikkat çekildi. Geleceğin liderleri olan gençler; gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarına yönelmeleri için bilimsel ve teknolojik kapasitelerinin güçlendirilmesi, aynı zamanda kadınlara, gençlere, yerel topluluklara ve dezavantajlı gruplara odaklanarak en az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde de iklim değişikliğiyle ilgili etkili planlama ve yönetim kapasitelerinin desteklenmesinin son derece önemli olacağını vurguladılar.