V. MÜLTECİLER ALANINDA BELEDİYELER ARASI KOORDİNASYON TOPLANTISI

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliği ile “V. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu Toplantısı” 16 Aralık 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.  

2017 yılından itibaren iyi uygulamaları paylaşmak; yerel düzeydeki öncelikleri belirlemek ve belediyelerin mültecileri içeren çalışmalarına yönelik ihtiyaçlarının tartışıldığı platforma, Yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası kurum temsilcilerinin de aralarında olduğu 150 farklı kuruluştan çok sayıda katılımcının iştirak ettiği V. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc’in açılış konuşmaları ile başladı. Program; UNHCR Kamusal Erişim Koordinatörü Claire Roberts Lamont’un Küresel Mülteci Mutabakatı nezdindeki üst düzey toplantısı çıktılarını ve bu alanda yaşanan gelişmeleri paylaştığı özel oturumla devam etti. 

Moderatörlüğünü WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın yaptığı; Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın konuşmacı olarak katıldığı “İstanbul Deklarasyonu Lansmanı” oturumunun açılış konuşmasını yapan Duman “İçerisinde bulunduğumuz pandemi süreci bizleri zorlasa da, farklı çözümler ile küresel ölçekte sürece adapte olduğumuza inanıyorum. WALD olarak bizler de yerel yönetimlerimizi bir araya getirmek ve onları desteklemek adına çalışmalarımızı, sürdürmeye büyük bir iştiyakla devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Programın öğleden önceki son oturumunda ise; UNHCR İstanbul Saha Ofisi Müdürü Elif Selen Ay’ın moderatörlüğünü yaptığı, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Sultandgazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu konuşmacı olarak katıldılar. Bu oturumda sosyal uyumun toplumsal barışa ve birlikte yaşam için önemine vurgu yapıldı. 

V. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı’nın son oturumu olan ve moderatörlüğünü İBB Göç Politikaları Koordinatörü Meltem Ersan’ın yaptığı Geçim Kaynakları Paneli’nde ise; “Kapsayıcılık: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler” teması altında, mültecilerin geçim kaynaklarına erişimleri ve sosyal uyumlarını konu alan proje, hizmet ve faaliyetler ele alındı. Bu alandaki iyi uygulamalar ve öğrenilen dersler detaylı şekilde tartışıldı. 

V. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Toplantısı, İstanbul Deklarasyonu metni üzerinde başkanların değerlendirmeleri alınarak deklarasyon imzaya açıldı ve toplantı sonlandırıldı.