Ümraniye İlçe Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

İlçe Koordinasyon Toplantıları, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) öncülüğünde mülteciler alanında iş birliğini güçlendirmek, yerel ölçekte mevcut olan mülteci sorunlarının çözüme kavuşturulması için paydaşları bir araya getirmek, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve aralarında güçlü bir koordinasyon ilişkisinin kurulması için gerekli adımları atmak amacıyla gerçekleştirilen toplantılardır. Kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri ve WALD işbirliği ile koordine edilen toplantılara, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, ilçe kaymakamlığı temsilcileri ve ilçe içerisinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları katılım sağlamaktadırlar.

Bu doğrultuda 16 Aralık 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) işbirliği ile yürüttüğümüz Sosyal Koruma Projesi kapsamında Sosyal Koruma Masamızın bulunduğu Pendik İlçesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik.

Pandemi sürecinde teknolojinin sağladığı tüm imkânlar değerlendirilip sunuluş biçimleri değişse de WALD’ın hizmetlerinin ara vermeden devam ettiği Ümraniye Sosyal Koruma Masası faaliyetleri kapsamında başta sağlık, eğitim, kimliklendirme süreci, gıda desteği, maddi yardım, sosyal uyum olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilen çalışmaları telefon ve internet üzerinden devam ederken ayrıca iletişim araçları yerel yönetimde il paylaşıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, UNHCR Temsilcisi Selçuk Şatana ve WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, ilgili çalışmalarda tekrardan kaçınma, kurumlar arası iletişim ve iş birliğini arttırılması, mültecilere sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltilmesi, sosyal uyum sürecini sekteye uğratacak ayrılıkçı söylemlerin önüne geçilerek doğru bilgiye erişim imkânlarının belirlenmesi adına koordinasyon toplantılarının önemine vurgu yaptılar. 

Toplantının gündem maddelerinde Türkiye’de COVID-19 Sürecinde Yapılan Çalışmalar ve Yeni Normalleşme Süreci, Mültecilere Sağlanan Hukuki Destek ve Psikososyal Danışmanlık, Mültecilerin Eğitim Süreçlerine Katılımı, Sosyal Uyum ve Mentorlük Çalışmaları, Geçim Kaynaklarına Erişim ve Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi gibi konular yer alırken, ilçede yaklaşık İlçede 20 bin civarında mülteci yaşadığı ifade edildi. Toplantıda, özellikle ilçede verilen hukuki destek noktasında en fazla aile hukuku alanında, kimliklendirme konusunda çalışmalar yapıldığı vurgulandı.

İlçede yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı toplantının sonunda, bu tarz toplantıların periyodik olarak tekrarlanmasının mükerrer hizmetleri ortadan kaldırılması, kurumların verdiği hizmetlerin daha iyi anlaşılıp yönlendirmelerin daha sağlıklı yapılmasına hizmet edeceğine değinildi.