Uluslararası Girişimcilik Eğitimimizle Mülteci Girişimciliğine Alan Açıyoruz…

Covid-19 sonrası hayatımıza hızlı bir şekilde entegre olan evden çalışma, serbest çalışma (freelancing) gibi kavramlar; dijital ekonominin artan önemi, farklı ve iş imkânları ile karşımıza çıkmaktadır. WALD olarak, Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI)  ve Microsoft iş birliğinde 19 – 20 ve 26 – 27 Ekim 2022 tarihleri arasında “Mülteciler ve Korunmasız Ev Sahibi Topluluklar İçin Serbest Çalışma Eğitimi”ni çevrimiçi oturumlarla gerçekleştirdik. 

Kırılgan topluluklarda işsizliği azaltma bağlamında kapasitenin güçlendirilmesinin amaçlandığı eğitim programı; Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinden (Ürdün, Irak, Lübnan ve Filistin) 45 yerel yönetim temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren CMI İnsan Kaynakları Kıdemli Uzmanı Gulia MARCHESINI konuşmasında; dijitalleşmeyi hızlandırma, uzaktan iş ve eğitim olanaklarını artırma konusunda çalışmaları ile ülkeler bazındaki yerel yönetimler ve ajanslarla iş birliklerine vurgu yaptı.  WALD Akademi Direktörü Hülya ALPER’ de katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında; WALD olarak CMI ile geliştirilen iş birlikleri çerçevesinde yerel yönetimlerde kapasite geliştirme alanında iyi uygulama örneği olarak sergilenen bu çalışmadan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, insan onuruna yakışır iş fırsatları ve çalışma koşullarının yaratılması konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Çok uluslu katılımın sağlandığı programın uluslararası koordinasyonu WALD Kıdemli Saha Uzmanı Can YILMAZ ve CMI Program Yönetim Uzmanı Sara BOUGHEDIR tarafından gerçekleştirildi. Program; WALD ve CMI eğitmenleri Muhammed SAKKAR ve Sara BOUGHEDIR’in yapmış oldukları sunumlar eşliğinde; Serbest Çalışmaya Giriş, Kendini Motive Etme ve Yansıtma, Kişisel Markalaşma, Ağ Oluşturma,  Platform Yönetimi, Proje Yönetimi, Zaman Yönetimi, Etkin İletişim, Satış Teknikleri, Fiyatlandırma, Fikir Ayrılığı Durumunda Çözüm, Finansal Terimler, Hukuki Anlayış, İleriye Dönük Yolunuz temalı oturumlarla sona erdi. 

Katılımcılar program boyunca düzenlenen oturumlarda; “Serbest Çalışma İle Kazanç Sağlama, hedeflere ulaşmak için inisiyatif alma, markalaşma stratejileri ile birlikte iyi çalışma ilişkileri için kuracakları ağlara ulaşabilme, hangi platformlarda yer alınması gerektiği,  proje başlatma ve sürdürme, zaman yönetimini kolaylaştıracak bilgilerin aktarımı, bilgi edinmenin önemi, zorlu koşullarda yardımcı olacak satış teknikleri, fiyatlandırmadaki önemli noktalar, çatışma ve çözümdeki adımlar, müzakere kavramı, finansal bilgiler, sözleşme örnekleri, farklı büyüme yolları” konu başlıklarını derinlemesine tartışarak değerli çıktılar elde etmiş oldular.

Dört gün süren eğitimler boyunca katılımcılar; gerçekleştirilen interaktif grup çalışmalarıyla birlikte freelancing (serbest çalışma) konusunda eğitmen olmaya hak kazanırken aynı zamanda uluslararası sertifika almaya da hak kazandılar. Programın sonunda ise eğitimin verimliliği ve iyileştirilmesine yönelik görüşler değerlendirildi.