TOPLUMSAL DAYANIŞMA, GÖNÜLLÜLÜK VE AFETLE MÜCADELE ALANINDA AB PROGRAMLARI PROJE FIRSATLARI ÇALIŞTAYI

Entegre stratejik yaklaşımının güçlendirilmesi çerçevesinde Türkiye ve Avrupa Birliği Mali İşbirliğinin güçlendirilmesi adına AB Başkanlığı tarafından yürütülen IPA fonlarının üçüncü dönemde verimliliğini arttırmak hedefiyle 'Toplumsal Dayanışma, Gönüllük ve Afetle Mücadele' alanında 'AB Programları Proje Fırsatları Çalıştayı' düzenlendi. WALD olarak yer aldığımız toplantıya Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve TÜBİTAK gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası kurum temsilcileri, akademisyenler, STK temsilcileri katıldılar. 

Açılış konuşmalarında katılımcılara hitap eden Büyükelçi Faruk KAYMAKCI; 500’ün üzerindeki çalıştay katılımcısı ile IPA III, TÜBİTAK, Horizon, Erasmus+ ve ESC programlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Büyükelçi KAYMAKCI, göç meselesine de değinerek, ortak kıta Avrupa’da ortak çözümler geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria PERTZİNİDOU ise konuşmasında, Sivil Koruma Mekanizmasının kilit taşının dayanışma olduğunu ifade ederek Türkiye’nin de bu mekanizmaya dahil olmasının AB için önemine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği Başkanlığı Malî İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent ÖZCAN da konuşmasında teknolojiyi afetlerin önlenmesinde entegre edilebilecek Ufuk Avrupa Programının özellikle üniversiteler ve STK’lar işbirliğinde iyi değerlendirilmesi gerektiğinin önemine değindi. 

Üçüncü Oturum Türkiye Ulusal Ajansı Uzman Yardımcısı Yasin DÖNMEZ’in Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Hibe Programları hakkında sunumu ile başladı. Bu destekler aracılığıyla gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil, mesleki gelişimlerinin teşvik edildiğini aktaran DÖNMEZ, bu başlıklar altındaki projelerde yer alacak gençlerin ‘sürdürülebilir bir gelecek’ perspektifini ilke edinmelerinin önemine de değindi. DÖNMEZ, bu programların asıl amacının gençlerin; kendi ülkelerinde ve yurtdışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları veya dayanışma projelerinde yer almalarını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi. 

Çalıştay; AB projeleri ve yeni proje başlıkları hakkında bilgilendirmeler ile sona erdi.