Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Kapanış Toplantısı

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) proje ortaklığı ve finansörlüğünde gerçekleştirilen  “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi” kapanış toplantısına, proje uygulama sahasında yer alan yerel yönetimler, merkezi yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesi’nden çok sayıda temsilci katılım sağladı.  

Toplantının açılış oturumunda bir konuşma yapan WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda Türkiye’de farklı yönetim kademeleri ile yapılan görüşmelerde, hedeflere ilişkin mevcut farkındalığın, henüz uygulamaya geçme aşaması için yeterli düzeyde olmadığını ve proje fikrinin bu tespit üzerine oluştuğunu belirtti. Özellikle sürecin izleme aracı olan Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporlarının yereldeki faaliyetler ile desteklenmesi ve Türkiye’deki belediyeciliğin küresel gündemlerin referansı ile yürütülmesinin sağlanmasını da amaçlayan projenin bu anlamda, önemli bir çalışma olduğunu belirten Duman, 15 belediyede uygulanan projenin aynı zamanda belediyelerin küresel fon çağrılarında gereken ortak dili yakalamaları için de bir zemin oluşturacağına vurgu yaptı.Toplantının ilerleyen bölümünde WALD’ı temsilen konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Metin Karakaş konuşmasında;  demokrasi, insan hakları ve kalkınmanın yerleşip yaşamasını sağlayacak temel kurumların yerel yönetimler olduğu vurgusu ile sözlerine başladı. Bu anlamda WALD’ın bakış açısının, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda da yerel yönetimlerin öncü rol üstlenebilecek kurumlar olduğunu belirten Karakaş,  özellikle bu anlamda Türkiye’de kaydedilen ilerlemelerin ölçülebilir ve izlenebilir olması bakımından WALD’ın proje ortaklığı ve finansörlüğünde gerçekleştirilen pilot projenin oldukça önemli bir adım olduğu ifadelerine yer verdi.  

Onur konuğu ve ana tema konuşmacısı olarak toplantıya iştirak eden WALD Mütevelli Heyet Başkanı, UCLG-MEWA Kurucu Başkanı ve UCLG 2010-2016 Dönem Başkanı Mimar Dr. Kadir Topbaş, özellikle 2030 Gündemi’ni şekillendiren BM Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli’nde yer alarak sürece bizzat tanıklık etmiş biri olarak, şüphesiz ki toplantının en dikkat çeken ismi oldu. 2030 Gündemi içerisinde yerel yönetimlerin önemli bir paydaş olduğuna dikkat çeken Dr. Topbaş, merkezi yönetimlere kıyasla yerel yönetimlerin siyasi karar almadan herkese eşit mesafede olma zorunluluklarından ve buna bağlı olarak yerel diplomasinin süreç içerisindeki öneminden bahsetti. Ana tema konuşmasında, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için kentlerin dinamiklerinin güçlendirilmesi gereğine işaret eden dönemin UCLG Başkanı Mimar Dr. Kadir Topbaş, 2030 Gündemi’nin istişare sürecinde kentlerin fırsatlarının ön plana çıkarıldığının ve “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” konulu 11.Hedef’in bu süreç sonunda belirlendiğinin de altını çizmiştir. Kapanış oturumu ile devam eden toplantının ardından Proje, detaylı sonuç raporunun paylaşılması ile sona erdi.