Sürdürülebilir Çözümler Üretilmesi İçin Çalışıyoruz…

 

Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu (KP) Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) İstanbul Akademisi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) öncülüğünde 2017 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Platform; 21 Aralık 2017 tarihinde, WALD ve UNHCR ortaklığında İstanbul’da gerçekleştirilen ilk çalıştayın ardından 16 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen ikinci çalıştayını gerçekleştirmiştir. Çalıştayın sonunda ise; yayınlanan “İstanbul Deklarasyonu”, mülteciler alanında sunulan sosyal uyum ve sosyal koruma hizmetlerinin yerel yönetimler arasında daha koordineli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çerçeve ilkelerini belirlemiştir.  

Yerel yönetimlerin ve yerel yönetim birliklerinin üyesi ve yürütücüsü olabildiği Koordinasyon Platformu, mülteciler alanında etkin iş birlikleri kurulması için yerel yönetimlerin hem kendi aralarında hem de uluslararası kuruluşlarla kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı konusunda iyi uygulama örneklerini ortaya koyabilecekleri bir alan sağlamaktadır. Platform; 2021 yılı Şubat ayında ise IV. Çalıştayını gerçekleştirmiş ve bu toplantıda, 2018 yılından itibaren oluşan gelişmeler, yerel yönetimlerin bu alandaki görünürlüklerinin ve çalışmalarının arttırılması, yeni ortak talep ve ihtiyaçların oluşması gibi konular tartışılarak İstanbul Deklarasyonu’nun güncellenmesi gerçekleştirilmiştir.

Marmara Bölgesi’ndeki mültecilerin hak ve hizmetlerden yararlanmaları, mültecilerin geçim kaynaklarına erişimleri ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için geliştirilen strateji ve politikaların tartışıldığı “Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu”nun V. Çalıştayı ise 6 Temmuz 2022 İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantının açılışında bir konuşma yapan UNHCR İstanbul Saha Ofisi Müdürü Av. Elif Selen AY konuşmasında “2017 yılında kurmuş olduğumuz koordinasyon platformu, yerel yönetim ve sahada çalışan kişilerin talebi üzerine kurulmuştur. Platform iyi pratikleri paylaşmak, sorunları masaya yatırmak, belediyelere içeriden ve dışarıdan yardımları artırmak amacına hizmet etmektedir. Belediyelerin uluslararası fonları istediklerini biliyorduk, ancak fonlara erişim noktasında bazı eksiklikler mevcuttu. Bu konuda 2017 senesinden beri yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten memnuniyet duymaktayız.” ifadelerine yer verdi. AY konuşmasını;  “Her sene yaptığımız gibi büyük bir koordinasyon toplantısı yapmaya hazırlanıyoruz, bu nedenle sonbaharda yapılacak toplantının mimarisini beraber yapmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Hangi konuların konuşulması, öncelikli konuların neler olması gerektiği sorularına yanıt bularak sonbahardaki programı hep birlikte şekillendirelim.” sözleri ile tamamladı.

Marmara Bölgesi ve İstanbul’dan yerel yönetim temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda; Sosyal uyum ve geçim kaynaklarına erişim konu başlıkları düzenlenen iki farklı oturumda tartışmaya açıldı. “Sosyal Uyum” konulu ilk oturumda: “ Sosyal uyum alanında karşılaştığınız zorluklar ve çözüm önerileri; Sosyal uyumu artırmak için olumlu etki yarattığınızı gözlemlediğiniz faaliyetler; Bugüne kadar atılmış ancak etkili olmamış ya da çeşitli nedenlerden dolayı atılamamış girişimler nelerdir?”  sorularının cevapları aranmıştır. Geçim kaynakları alanındaki çalışmalarda ve iş birliklerinde karşılaşılan zorluklar ve ihtiyaçlar nelerdir? İstihdam çalışmalarıyla eşgüdümlü olarak sosyal uyumu da güçlendirmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? konuları değerlendirilerek, bu konularda yerel yönetimlerin bakış açıları ve uygulamaları değerlendirildi.

Mültecilerin geçim kaynaklarına erişimlerini konu alan ikinci turumda ise;  “Geçim kaynakları konusu hangi açıdan ele alınmalı; Belediyelerin uyum odaklı ve geçim kaynaklarına erişim çalışmaları toplam çalışmaların yüzde kaçını oluşturmaktadır?; Mesleki eğitim, dil kursları ya da belediyeler istihdamı güçlendirebilir mi?; Geçim kaynaklarına erişim konusunda yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklar ve neler yapılabilir? sorularının cevapları arandı. 

 

 

Yoğun katılımlı geçen çalıştay; Sosyal uyum, geçim kaynaklarına erişim, yerel çözümler, iyi örneklerin global ölçekte paylaşılması, kurumsal kapasite ve dayanıklılığın arttırılması konularında, yerel yönetimlerin daha fazla desteklenmesi tavsiye kararı ile sona erdi…