Pendik İlçe Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

İlçe Koordinasyon Toplantıları, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) öncülüğünde mülteciler alanında iş birliğini güçlendirmek, yerel ölçekte mevcut olan mülteci sorunlarının çözüme kavuşturulması için paydaşları bir araya getirmek, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve aralarında güçlü bir koordinasyon ilişkisinin kurulması için gerekli adımları atmak amacıyla gerçekleştirilen toplantılardır. Kaymakalmlıklar, ilçe belediyeleri ve WALD işbirliği ile koordine edilen toplantılara, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, ilçe kaymakamlığı temsilcileri ve ilçe içerisinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları katılım sağlamaktadırlar.

Bu doğrultuda 4 Aralık 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) işbirliği ile yürüttüğümüz Sosyal Koruma Projesi kapsamında Sosyal Koruma Masamızın bulunduğu Pendik İlçesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik.  İlçe sınırlarında yer alan kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sahada yaptıkları çalışmaların paylaşılması ve gelecekte yapılacak iş birliklerinin müzakere edilmesini amaçlayan toplantının açılışında konuşan Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, UNHCR Temsilcisi Selçuk Satana ve WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, koordinasyon platformu toplantılarının ilgili çalışmalarda tekrardan kaçınma, kurumlar arasında iş birliğini arttırma ve mültecilere sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltmek adına önemli olduğunun altını çizdiler.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, gündem maddelerinin tartışılmasıyla devam ederken, Türkiye’de COVID-19 Sürecinde Yapılan Çalışmalar ve Yeni Normalleşme Süreci, Mültecilere Sağlanan Hukuki Destek ve Psikososyal Danışmanlık, Mültecilerin Eğitim Süreçlerine Katılımı, Sosyal Uyum ve Mentorlük Çalışmaları, Geçim Kaynaklarına Erişim ve Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi gibi konular ilçede görev yapan ilgili kurum yetkililerinin de geribildirimleri ile karşılıklı olarak görüşüldü. Bununla birlikte, ilçe koordinasyon toplantılarında, yerel düzeyde göç ile ilgili çalışan personellerin bir araya gelerek yapılan faaliyetleri değerlendirme imkânı sunmasının önemi vurgulandı. 

Toplantının sonunda katılımcılar, kurumlar arası hem iç hem de dış koordinasyonun sağlanabilmesi; iletişimin daha iyi ve hızlı olabilmesi için paylaşılan bilgilerin çok değerli olduğunu ve bu konuda her türlü iş birliğine hazır oldukları belirttiler.