Mülteci Hukuku Mevzuatı Kapsamında Doğru Bilinen Yanlışlar...

 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) İstanbul Akademi olarak; yürütücülüğünü Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile birlikte yaptığımız Sosyal Koruma Projemiz kapsamında, mültecilerin hak ve hizmetlerden yararlanmaları, geçim kaynaklarına erişimleri ve sosyal uyumun güçlendirilmesine yönelik strateji geliştiriyor ve bu doğrultuda yapılan çalışmalara imkânlar dâhilinde destek vermeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul’da dokuz ilçede yürüttüğümüz çalışmalarımızda özellikle; kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı konusunda iyi uygulama örneklerini ortaya koyma gayretimizi sürdürüyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde insan merkezli gelişme ilkelerini temel alarak yoksulluğun azaltılması, temel hizmetlere erişimin sağlanması, eşitsizliklerin giderilmesi, kırılgan grupların gözetilmesi gibi konularda hassasiyet göstermekteyiz. Yabancı ve yerel topluluk arasındaki uyumun güçlendirilmesi ile eşit ve adil bir toplum inşasına katkı sağlama çabası doğrultusunda “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Mevzuatı, Mültecilerin Hak ve Yükümlülükleri ile Mülteciler Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar” konulu eğitim semineri 1 Temmuz 2022 tarihinde Küçükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde, belediye bünyesinde görev alan kamu personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tüm gün süren eğitim boyunca katılımcılar; mültecilerin hak ve yükümlülükleri hakkındaki bilgilerini tazeleyerek, mültecilerin yasal statüleri ile ilgili konuları tartışarak değerlendirdiler. Üç ayrı oturum olarak  gerçekleştirilen seminere, belediyenin ilgili birimlerinde  (Strateji Md., Kültür Md., İletişim Md., Çözüm Merkezi, Ruhsat ve Denetim Md., Halkla İlişkiler Md. ve Zabıta Md.) görev alan 80 kamu personeli katılım sağlamışlardır. 

Seminerin ilk oturumunda;  ‘Hukuki Destek ve Haklara Erişim, Mültecilik, Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Temel Kavramları Arasındaki Farklar, Türkiye’de Bulunan Yabancıların Statüleri, Bu Kişilerin Hakları ve Sorumlulukları” konuları tartışılmıştır. Ayrıca; WALD Küçükçekmece Sosyal Koruma Masalarına gelen hukuki başvuru sebepleri ve çözüm önerileri hakkında bilgiler paylaşılmıştır. 

Eğitimin ikinci bölümünde; “Mülteciler Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar” konusu ele alınarak, yasal bilgilerin doğruluğunu teyit için her zaman bölgeye en yakın olan WALD Küçükçekmece Sosyal Koruma Masası ile iletişime geçilmesi hususuna vurgu yapıldı. Seminerin üçüncü ve son oturumu ise soru cevap bölümü ile tamamlandı. İnteraktif olarak düzenlenen bu oturum, katılımcıların son test uygulaması ile sona erdi.