Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalıştayı

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak, 2017 yılı itibariyle UNCHR ile birlikte yürütmekte olduğumuz “Sosyal Koruma ve Kayıtlı Ekonomiye Erişimde Yerel Yönetimlerle İşbirliği Projesi” istişare toplantısı tüm personelin katılımıyla Abant’ta gerçekleşti.

Sosyal Koruma Projesi değerlendirme oturumunda UNCHR Kıdemli Koruma Sorumlusu ve Eğitmeni Mohammadreza LAK ZADEH, mültecilerle çalışma motivasyonunu, vaka yönetimi, saha planlaması, çocuk ve kadın koruma gibi temel konuları ele aldı. Küresel düzeydeki iş birliğinin önemini vurgulayarak, mülteci konusundaki çalışma nedenlerini detaylandırdı. UNHCR'ın vaka yönetimi tanımı üzerinden, çalışmanın boyut ve kapsamına vurgu yaparak mültecilerin koruma masalarına kayıtları, koruma alanında kurum ve kuruluşlara yönlendirme, psikososyal destek, ayni ve nakdi yardım, hukuki danışmanlık ve diğer takip süreçleri konularında interaktif simülasyonlar gerçekleştirildi.

 

Toplantının odak noktası olan vaka yönetimi ve vaka planlama konularında, konunun uzmanı LAK ZADEH, detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Doğru planlama için gerekli inceleme süreçlerini vurgulayarak, mülteci katılımının, planlama aşamasında nasıl değerlendirilebileceği konusunda stratejik önerilerde bulundu. Programda; 2024 yılı proje başlıkları ele alınarak Kocaeli/Gebze’de açılacak olan Sosyal Koruma Masası (SKA)'nda verilecek hizmetler ve uygulamalarla ilgili bilgiler paylaşıldı. Bu konu başlıkları ile birlikte,  2024 yılı itibariyle İstanbul’da başlatılacak olan "kadın koruma ve çocuk koruma" alanında yapılacak çalışmalar, iş akış planları ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bu bağlamda yürütülecek olan proje detayları konusunda da bilgilendirmelerde de bulunuldu.